Promocije

Tekst za video za knjigu E. R.

OFF
Objavljena je
KNJIGA PAMĆENJA I OPOMENE
Udžbenik historijskog sjećanja
Autor
Akademik prof. dr. EMIR RAMIĆ
 
Sedam poglavlja sa preko 200 tema iz kulture sjećanja... Hronika borbe za istinu i
pravdu... Jedinstvena mapa genocida...
KNJIGA PAMĆENJA I OPOMENE
Donosi:
NAUÄŒNA ISTRAŽIVANJA * SMRTOPISI GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA *
IZBOR iz INTERVJUA * BESJEDE * SLOVO O KNJIGAMA * HRONIKA
BORBE ZA PRAVDU I ISTINU * ESEJI, PISMA, PORUKE...
TELOP (Dok se čitaju gornja poglavlja prolazi telop sa ovim naslovima)
SMRTOPISI GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA Historija genocida nad Bošnjacima
Genocid u Foči Višegradu Bratuncu Vitezu Stocu Ključu Prijedoru Zvorniku Prozoru Vlasenici
Srebrenici Sanskom Mostu Brčkom Sarajevu Kozarcu Stupnom Dolu kod Vareša Nevesinju...
OFF O djelu akademika Emira Ramića govore:
Ibrahim Kajan, Esad Duraković, Smail Čekić, Ferid Muhić, Vehid Gunić, Mustafa
Cerić, Šaćir Filandra, Francis Bojl, Džemaludin Latić, Stjepan Kljuić, Ejup Ganić i
mnogi drugi
TELOP: (sva imena prolaze kroz telop dok se čitaju gornja imena ) Ibrahim Kajan,
Esad Duraković, Smail ÄŒekić, Ferid Muhić, Vehid Gunić, Mustafa Cerić, Šaćir
Filandra, Fatmir Alispahić, Ismet Dizdarević, Bedrudin Gušić, Sakib Softić,
Ibrahim Osmanbašić, Fuad Jakirlić, Ekrem Tucaković, Džemal Najetović, Lejla
Panjeta, Ademir Jerković, Mirsad Mahmutović, Erol Avdović, Šemso Agović,
Dženad Hodžić, Senahid Halilović, Dženita Pašić, Zijad Bećirević, Rizvan
Halilović, Ševko Kadrić, Damir A. Saračević, Selena Seferović, Meliha Pihura,
Fuad Džidić, Francis A. Boyle, Enes Ljevaković, Izet Terzić, Ramiz Salkić,
 
Džemaludin Latić, Nedim Makarević, Stjepan Kljuić, Ejup Ganić, Smail Čekić,
Lamija Tanović, Remza Lagarija.
 
OFF
KNJIGA PAMĆENJA I OPOMENE akademika Emira Ramića
Predgovor: Akademik Abdulah Sidran (Fotografija + Telop)
„Nalazimo se pred djelom jednog od najvažnijih bošnjačkih intelektualaca s
početka 20. stoljeća. U našim naučnim i publicističkim edicijama nismo imali
ovakvu knjigu – da je na tako malo prostora kazano tako puno.”
 
***
 
KNJIGA PAMĆENJA I OPOMENE akademika Emira Ramića
Recenzent: Akademik prof. dr. Ferid Muhić (Fotografija + Telop)
„U ovom svom djelu, Emir Ramić na svim poznatim činjenicama rekonstruiše
autentičnu istinu o agresiji koju su Srbija i Crna Gora, s jedne, odnosno Hrvatska s
druge strane, izvršile na Bosnu i Hercegovinu.“
***
KNJIGA PAMĆENJA I OPOMENE
 
Uvod u poglavlja: Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić (Fotografija + Telop)
„Prof. dr. Emir Ramić je ispisao svojevrsnu genocidografiju, mapu ili kartu
genocida, sa osnovnim podacima. To su elementarne lekcije bez koje više nema ni
patriotske kulture, ni antifašističke higijene u bošnjačkom narodu, i općenito u
bosanskom društvu, ali i šire.„
KNJIGA PAMĆENJA I OPOMENE
Akademik prof. dr. EMIR RAMIĆ
 
OFF Možete naručiti na mail (ramicemir jedandvatri et džimeil.kom)
TELOP Mail: ramicemir123@gmail.com
OFF I na telefon:

Osmrtnicama ba

Vijesti: