Promocije

Deset godina BIC - Deset godina takmičenja u dobru


DESET GODINA BOŠNJAÄŒKOG ISLAMSKOG CENTRA HAMILTONDESET GODINA TAKMIÄŒENJA U DOBRU

Islamska zajednica u životu vjernika ima društvenu i duhovnu misiju od ogromnog značenja. Zajednica vjernika  sjedinjuju  redove, čisti duše, budi srca i umove, rješava problemeU zajednici se manifestira snaga i jedinstvo vjernika. Iz islamske zajednica su zasjenile zrake svjetla i upute kako muslimanima, tako i drugima. U zajednici su iznikli i razvili se korjeni islamske civilizacije. U zajednici  se pročišÄ‡ava duša, popravlja moral, ojačava veza ispomaganja meÄ‘u muslimanima. Islamska zajednica je impresivni prizor jedinstva riječi, ciljeva i  potpomaganja muslimana u borbi za bolju sadašnjost i budućnost u skladu sa Kuranom, Hadisom i bogobojaznosti, u cilju  jačanja muslimanskog, odnosno bošnjačkog jedinstva i opšteg muslimanskog, odnosno bošnjačkog  obrazovanja.

Dobro su sve ovo znali Bošnjaci Hamiltona i okoline, kada su tačno prije deset godina odlučili izgraditi zajednicu vjernika koja će se boriti za očuvanje i jačanje islamske, bošnjačke i bosanske komponente, na silu protjeranog bošnjačkog bića iz njegove jedine domovine, Bosne i Hercegovine. Bošnjaci Hamiltona i okoline  su dobrovoljno odlučili da se razvojem svih ovih komponenti, primjenom različitih metoda djelovanja, organizovano suprostave asimilaciji protjeranog, osakaćenog i napačenog bošnjaćkog bića u kanadskom Kulturnom mozaiku, organizovano i selektivno u skladu sa bošnjačkom duhovnom i nacionalnom tradicijom prihvate pozitivne vrijednosti integracije u kanadsko društvo. Tako je nastao Bošnjački islamski centar Hamilton, zajednica dobrovoljno udruženih vjernika u ime Allaha dž.š. Svojim desetogodišnjim radom, Bošnjački islamski centar Hamilton organizovano odgovara na pitanja islamskog, bošnjačkog i bosanskog identiteta. Zahvaljujući Bošnjačkom islamskom centru Hamilton, Bošnjaci su, s jedne strane, znalački apsorbovali ona kulturna postignuća kanadskog društva koja korespondiraju sa temeljnim zahtjevima islamskog, bošnjačkog i bosanskog kreda, i s druge strane, uticali su na duhovno opleminjavanje i kulturno obogačivanje kanadskog Kulturnog mozaika. Od samog početka, a on je bio u tami podruma jedne zgrade, pored učenja i praktikovanja islama održavala se mektebska nastava i škola bosanskog jezika. Kroz obe te škole do sada je prošlo više od 500 djece različitog uzrasta koji su dobili osnovna znanja o islamu, bosanskom jeziku, bošnjačkoj i bosanskoj historiji, kulturi, tradiciji. To su zaista najbolji štitovi u odbrani naše djece od stalno prijeteče aimilacije. Danas su ta djeca već članovi zajednice.

"Ne pripada mnogobošcima da Hram Allahov održavaju a pritom, da su nevjernici, sami priznaju! Takvima su propala djela njihova i u Vatri vječno bit će oni! Allahov Hram održavaju samo oni koji u Allaha i Onaj Svijet vjeruju, koji namaz klanjaju i koji zekat daju, i koji se osim Allaha nikog živa ne boje. Takvi su, sva je prilika, na Putu Pravome." Kur'an, sura Pokajanje, ajet 17., 18.

Džamija je Allahova kuća u kojoj se Allah spominje, u njoj meleki borave, u njoj se uće Allahove riječi, objašnjavaju i tumaće plemeniti ajeti, riječi našeg Poslanika, u džamiji se navraća na dobro a odvraća od zla. Koliki značaj ima džamija u islamu najbolje nam govori činjenica da naš Poslanik neka je na njega mir i spas  je došavši u mjesto Kuba prvo izgradio džamiju. Došavši u Medinu čini isto. Ashabi koji osvajaju Sam, Perziju, Bizant, prvu stvar koju grade jeste džamija. Turci, Osmanlije osvjajući Balkan, prvo se posvećuju izgradnji džamija.

Svjesni značaja džamije kao Allahive kuće, bez obzira koliko dobro radili, tama podrumske džamije ubrzo postaje prepreka daljem razvoju Bošnjačke islamske zajednice. Hamilton. Zato se članovi Bošnjačkog islamskog centra Hamilton odlučuju da napuste tamu podruma i izaÄ‘u na svijetlo džamije. Kupuje se mala kuća i u rekordnom vremenu otplačuje i adaptira u džamiju. Tako su stvorene predpostavke za još kvalitetnije i kvantitetnije širenje djelatnosti zajednice. Pored mekteba i škole bosanskog jezika, zajednica otvara prvu bosansku biblioteku u  Hamiltonu, organizuje vjersku obuku za starije i žene, pomaže u organizovanju sekcije omladine i žena, izdaje svoje pisano glasilo, „Informativni Bilten“, kao jedino pisano glasilo kanadskih Bošnjaka, organizuje obilježavanja svih vjerskih i nacionalnih blagdana, ugušÄuje znamenite ličnosti iz bošnjačkog i kanadskog vjerskog i društvenog života. Bošnjački islamski centar Hamilton postaje centralno mjesto okupljanja Bošnjaka Hamiltona i okoline. Kasnije se osniva i omladinska organizacija, sekcija žena, podržava fudbalski klub „Vratnik“, te osniva kulturno umjetničko društvo zajednice „Bosna u srcu“, u koje je uključeno više od 50 članova podjeljenih i više sekcija. Prije nekoliko dana Bošnjački islamski centar Hamilton je formirao odbor za izradu Monografije zajednice. ÄŒlanovi odbora će imati težak zadatak da obuhvate sve aktivnosti zajednice.

"Uzvišeni Allah je rekao: Ja, katkada, naumim kazniti stanovnike Zemlje ali kad meÄ‘u njima vidim one koji grade i podižu Moje Kuće te one koji se meÄ‘usobno vole radi Mene, kao i one koji rano ustaju da se Meni mole i oprosta traže, odustanem od naumljene kazne. " Hadis (govor Muhammeda, alejhisselam) bilježi Bejheki.

Kaže Allahov Poslanik s.a.v.s. : »Onaj ko sagradi džamiju želeći Allahovo zadovoljstvo, Allah će mu sagraditi istu takvu džamiju u džennetu. »(Buhari br.431) Ili u drugom hadisu : « Onaj ko sagradi džamiju u kojoj će se Allah spominjati, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. » (En-Nesai, br.681). A Ibn Madže prenosi : « Ko sagradi džamiju Allaha radi kao ptičje gnijezdo ili još manje, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. » (Ibn Madze, br.730)

ÄŒlanovi Bošnjačkog islamskog centra Hamilton razmišljajući o navedenim ajetima i hadisima, svjesni da neće vječno ostati u ovozemaljskoj kući za koju se tako zdušno mnogi bore i angažuju, odlučuju se na treći odlučujući korak u razvoju zajednice, kupovinu zemljišta za izgradnju potpuno nove džamije koja će im omogučiti uz Allahovu pomoć da  imaju i kuću u džennetu koja je vječna i ne prolazi.

Dana 5. Januara 2010. godine predsjednik komisije za kupovinu kuće i zemljišta je pokupio ključ od kuće na 208 Barton Street, Stoney Creek kao i kopiju registriranog "deed" dokumenta koji potvrÄ‘uje da je gore navedena imovina napokon vlasništvo Bošnjačkog islamskog centra. Ovo je zaista jedan od onih nekoliko ključnih trenutaka u razvoju Bošnjačke islamske zajednice Hamilton koji će zasigurno ući u našu historiju, ali i u historiju kanadskih i sjevernoameričkih Bošnjaka i Bošnjaka uopšte.

Ukupna cijena kuće, uključujući sve popratne troškove je $ 242,963.00. Svi troškovi su odmah isplaćeni.

Zaista veliki uspjeh po brojnosti male, ali po kvalitetu rada jedne od najboljih zajednica vjernika  u Sjevernoj Americi. Kada smo kod broja članova naše zajednice treba spomenuti da trenutno imamo više od 250 članova. Taj broj mnogo više znaći i kazuje o vrijednosti rada zajednice, ako se uporedi sa brojem ukupnih bošnjačkih domačinstva na pripadajućem terenu, oko 330, što znači da je više od 85 posto bošnjačke populacije posmatranog područija uključeno u rad zajednice. Zaista se mali broj zajednica u Sjevernoj Americi i šire  može pohvaliti sa ovim. Ovo je postignuto precizno odreÄ‘enim ciljem i zadatkom  na samom početku organizovanja zajednice, potpunom transparentnošÄu rada i djelovanja zajednice i velikim zalaganjem i volontiranjem za zajednicu od strane clanova svih saziva odbora. Više od 100 Bošnjaka je prošlo kroz odbore i komisije zajednice.

Sada nam predstoji da uradimo "digital survey" potom zakažemo sastanak kod arhitekte u Torontu te po finalizaciji arhitektonskog plana pokrenemo postupak za "merging i rezoning" u opštini.

Želim se ovom priliko zahvaliti članovima svih saziva oba odbora koji su svojom aktivnošÄ‡u odigrali veliku ulogu i doprinijeli da Bošnjački islamski centar Hamilton bude zajednica vjernika za primjer ne samo u Sjevernoj Americi, već i mnogo šire.

 Å½elimo se posebno zahvaliti svim donatorima koji su u ime našeg Gospodara, Allaha dž. š.  donirali sredstva, rad i znanje i tako ugradili dio sebe u Bošnjački islamski centar Hamilton.

Ali največa zasluga pripada našem Uzvišenom Gospodaru, Stvoritelju Svega, Milostivom i Svemilosnom Allahu dž.š. koji nas je počastio da izvršimo našu Hidžru iz naše Bosne i Hercegovine u Kanadu, u Hamilton, te da Njegovom voljom budemo odabrani baš mi koji ćemo graditi džamiju na mjestu gdje do sada nikada nije bila džamija. Kakva je to veličanstvena počast Gospodara svjetova. Hvala Allahu dž. š. na toj časti, a nama preostaje da se još više aktiviramo da ovu čast materjalizujemo kroz izgradnju nove džamije, da konačno tamu džamijskog podruma pretvorimo u svijetlo nove džamije koja će svjedočiti narednim generacijama, a prije svega našoj djeci o tome kakvu smo mi to čast imali od našeg Gospodara, kako smo tu čast izvršili za dobrobit svih muslimana.

Hvala Allahu dž-š., Gospodaru Svijetova.

Gospodaru naš, učini nas od onih čija srca će biti vezana za tvoje kuće, koje čemo graditi, obilaziti i u njima kako Tebi dolikuje Te obožavati. Amin.


Osmrtnicama ba

Vijesti: