Promocije

Sanja D.Knjige stigle u Kanadu. I pročitane. Hvala Sanja. Sučeljavanje sa predrasudama i Treba li bumbar Zii naočale, knjige koje treba citati jer daju značajnu poruku i pouku kako odraslima tako i djeci. Iz moje recenzijre za knjigu Sučeljavanje sa pred radu dana: “!Polazeći od svoga glavnog mota u naučno-istraživačkom raduda istina nikada ne zastarijevaSanja upotrebom ljudskih veza iz različitih etničkih grupa na zajedničkomhumanom cilju je zapravo najbolji ambasador istine o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini i najbolji ambasador Ideje Bosne i Bosanskog duha na kojima se zasniva ne samo bitisanje i bitnost Evropske Unije, već i Svijeta. Energiju za svoj veličanstveni moto Sanja crpi pored članova svoje najuže familije i od oca Mesnurahistoričarapiscaantifašiste i konclogoraša, i majke Šefiketakodje učesnik NOB-akao i sestra Selenadirektorice Bosanske biblioteke u Cikagu”. 

Vijesti: