Promocije

Podržavamo kandidaturu prof. Dr. Adamira Jerkovića i njegov prijem u Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti -BANU

Broj:123/2022
Toronto, Kanada, 12. 06. 2022.
Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti - BANU
 
Predmet: Podržavamo kandidaturu prof. Dr. Adamira Jerkovića i njegov prijem u Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti -BANU 
 
Institut za intraživanje genocida Kanada sa sjedištem u  Torontu, Kanada, podržava  kandidaturu i prijem prof. dr. Adamira Jerkovića u Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti – BANU, Sarajevo. Njegovim prijemom u najrespektabilniju akademsku instituciju Bošnjaka, ista bi dobila mnogo, ali i bosanskohercegovačka i svijetska akademska javnost.
 
Prof. Dr. Adamir Jerkovič je od samog osnivanja član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada. Svojim akademskim radom prof. Dr. Adamir Jerković je dao nemjerljiv doprinost radu našeg Internacionalnog tima koji sada broji preko 300 najeminentnijih svijetskih istraživača, akademika i aktivista ljudskih prava i sloboda.
 
Njegovi naučni radovi, ekspertize i publikacije su izuzetno dobro primljene na područiju Sjeverne Amerike i mnogo su značile za obavljanje izuzetno važne misije Instituta za istraživanje genocida Kanada. 
 
Ogromno akademsko iskustvo prof. dr. Adamira Jerkovića  značilo bi mnogo za rad Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u uslovima sve potrebnije akademske borbe za odbranu i jačanje kako bošnjačkog nacionalnog bića, tako i države Bosne i Hercegovine. 
 
Posebno je važno njegovo iskustvo u radu sa prvim predsjednikom Republike Bosne i Hercegovine Alijom Izetbegovićem.
 
Prof. dr. Adamir Jerković je objavio brojne knjige. Najznačajnije su: trilogija Alija izliza (I-III). U tri knjige na 1000 stranica piše o procesu uspostave Bosne i Hercegovine i doprinosu Alije Izetbegovića u tom vremenu.  U knjizi prof. dr. Adamir Jerković otkriva detalje o  posvećenosti Alije Izetbegovića aktuelnom trenutku Sandžaka, a ovo vruće pitanju inicira kroz razgovore sa stranim šefovima država, premijerima, ambasadorima, što on vjerno prezentira. Knjiga Sjećanja na Aliju Izetbegovića je izašla povodom 85-godišnjice roÄ‘enja Alije Izetbegovića. O prvom predsjedniku BiH autor je razgovarao sa predsjednicima republika, premijerima i uglednim graÄ‘anima svijeta. Knjiga je vlasništvo brojnih svjetskih biblioteka, kao npr. u: Vatikanu, Istanbulu, Kairu, Ankari, Vilniusu, Kišinjevu, Tallinnu, Rigi, Tbilisiji, Bakuu, Vatikanu, Zagrebu, Adani i drugim. U knjizi Učitelji u administrativnom socijalizmu dr. Jerković govori o važnoj prosvjetnoj etapi bosanskohercegovačkog društva. Autor sagledava doprinos učitelja u društveno-političkom radu, prosvjetno - pedagoškim i kulturnim promjenama, najprije u NOB-u od 1941. do 1945. godine, kao i za vrijeme administrativnog socijalizma. U knjizi „Učitelji u administrativnom socijalizmu“ isti govori o naporima učitelja Sandžaka za prevazilaženje nepismenosti u ovim krajevima. U preko 1000 objavljenih radova osvjetljava društveni trenutak Jugoslavije i kasnije Bosne i Hercegovine. Sve knjige koje je napisao dr. Jerković su objektivne i poštene. U njima  govori bez ikakvog podilaženja bilo kome o vrijednostima, ali i promašajima, kojih je takoÄ‘er bilo. One istorijski objašnjavaju vrijeme o kojem su pisane. Zbog te objektivnosti on je uvažavan u krugovima akademske zajednice. Profesor Jerković raspolaže sa izuzetnim ljudskim kvalitetima. On je uvaženi profesor, omiljen meÄ‘u svojim studentima. Predaje na dva fakulteta  tri predmeta: Istoriju države i prava, Osnove propagande i Odnose sa javnošÄ‡u.
 
Dobitnik je "Plakete kralj Tvrtko Prvi Kotromanić“ (2016.), najznačajnijeg arhivističkog priznanja u BiH i to za meÄ‘unarodno prezentovanje Bosne i Hercegovine kao i za ukupan doprinos i stabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini. Učesnik je brojnih meÄ‘unarodnih konferencija posvećenih Bosni i Hercegovini i r. Aliji Izetbegoviću, kao najznačajnijem Bošnjaku uz r. Mehmeda Spahu.
 
Ovo je samo jedan mali segment o radu prof. dr. Adamira Jerkovića koji ga po mišljenju Instituta za istraživanje genocida Kanada preporučuje za zvanje akademika u redovima Bošnjačke akademije nauka i umjestnosti - BANU. 
 
S poštovanjem,
Institut za istraživanje genocida Kanada
Akademik Emir Ramic, prof. dr., direktor

Vijesti: