Promocije

Posjeta Calgary Tower.

Posjeta Calgary Tower. 

Ma gdje bili svjedo?imo državu Bosnu i Hercegovinu. 

Visok je 190.8 metara u središtu grada Calgaryja Glavna turisti?ka atrakcija i popularan restoran, s tornja se pruža panoramski pogled na gradske krajolike. Samostoje?a struktura od 190 metara jedinstvena je po svojim živim bojama i ?estim svjetlosnim predstavama. Unato? tome što više nije najviša zgrada, toranj i dalje privla?i turiste zbog svoje sli?nosti s gradskom kulturom. Sagra?en je 1967. godine. 

Nije lahko imati svoju državu, a posebno ako se Bosna i Hercegovina zove. Zato okupimo se oko rije?i Bosna i Hercegovina koja simbolizuje državu sjajnog ljudskog umije?a, sklada i ljepote. Ma gdje bili svjedo?imo Bosnu i Hercegovinu kao darovanu misao o susretu sa drugim i drk?ijim, o susretu, sudaru i prožimanju civilizacija sa Istoka i Zapada. Okupimo se oko uzvišenog mjesta zajedni?ke sudbine bosanskohercegovackih ljudi, žena i djece.

Vijesti: