Promocije

Upravo stigla iz Njema?ke knjiga “Prokockani mir u Bosni”, autora Christiana Schwarza-Schillinga,

?ast je dobiti knjigu sa posvetom, kao priznanje za rad na polju istine, pravde i ljudskih prava i sloboda, od ?ovjeka koji je ?itav svoj život založio borbi za istinu i pravdu, ljudska prava i slobode.
Upravo stigla iz Njema?ke knjiga “Prokockani mir u Bosni”, autora Christiana Schwarza-Schillinga, bivšeg me?unarodnog medijatora i visokog predstavnika u BiH, višedecenijskog neumornog borca za pravdu i istinu.
Schwartz-Schiling je usljed neslaganja sa stavom vlastite zemlje prema BiH podnio ostavku na položaj ministra u vladi kancelara Helmuta Kohla.
Schwarz-Schilling ovom knjigom svjedo?i o tome kako su politi?ka, a ne vojna pitanja, bila klju?na u spre?avanju Zapada da zaustavi agresiju na BiH.
Schwarz-Schiling kaže:
“Moramo gledati istini u o?i, ne radi se više o o?uvanju mira, vlada rat...Još je gore, ne samo da vlada rat, vlada genocid! Ne ratuje se protiv vojnika, nego protiv žena, djece, staraca, protiv onih koji stoje kraj grobova i sahranjuju svoju rodbinu i protiv onih koji idu po vodu – na njih pucaju”.
On, izme?u ostalog, navodi: “Ako nemate hrabrosti da u odlu?uju?im trenucima donesete neprijatne odluke, ta ?e vas tema sve više tjerati da iznalazite opravdanja zašto niste mogli donijeti te odluke, i ta opravdanja onda postaju sve apsurdnija”. 
Ova dva citata najkonkretnije svjedo?e o autorovom dubokom promišljanju i sagledavanju razmjera stradanja BiH i njenih gra?ana, za razliku od nedopustivo indolentnog odnosa Evrope i Zapada, kojima se Schwartz-Schiling obra?a, demistifiraju?i katastrofalnu pasivnost, neodlu?nost, pristrasnost i lažnu neutralnost me?unarodne zajednice, nespremne da djeluje u skladu s mandatom i zadatkom vlastite misije.

Vijesti: