Promocije

Rezak

Još jedno zna?ajno djelo istaknutog bosanskohercegova?kog književnika Rezaka Hukanovi?a stiglo u Kanadi da oboga?uje bosanskohercegova?ku kulturu u kanadskom Kulturnom moztaiku. Putuju?i svijetom, a bio je na svim kontinetima, Rezak je svojim djelom širio i bogatio bosanskohercegova;ku kulturu. Rezak je poznat i po tome što drži svjetski rekord u recitovanju, jer je ?ak 45 sati neprekidno govorio poeziju.

Hvala ti prijatelju na svemu što radiš za našu Bosnu i Hercegovinu, njenu kulkturu i tradiciju.To mi u Kanadi mnogo cjenimo.
/E.R./

Vijesti: