Promocije

Godišnjica smrti Meše Selimovi?a

Godišnjica smrti Meše Selimovi?a

26. aprila 1910. godine, u Tuzli je ro?en Meša Selimovi?. Jedan od najve?ih bosanskohercegova?kih pisaca. U rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju. 1930. godine upisao se na studijsku grupu srpskohrvatski jezik i jugoslovenska knjizevnost Filozofskog fakulteta u Beogradu. Diplomirao je 1934. godine.

Biran je za predsjednika Saveza književnika Jugoslavije, bio je po?asni doktor Sarajevskog univerziteta (1971), redovni ?lan ANUBiH i SANU. Dobitnik je brojnih nagrada od kojih su najzna?ajnije NIN-ova nagrada (1967), GORANOVA nagrada (1967), Njegoševa nagrada (1967), potom Dvadesetsedmojulska SRBiH, nagrada AVNOJ-a, itd.

Meša Selimovi? je zasigurno me?u najve?im bosanskohercegova?kim piscima. Ono što nije sporno je status Selimovi?a kao velikog pisca ranga europskoga klasika, a taj se status temelji ponjaviše na njegova dva romana, "Derviš i smrt" i "Tvr?ava". Pisac se poziva na središnju evropsku narativnu tradiciju, napose Dostojevskog, kao i na op?u struju književnog modernizma 20. vijeka. No, nošen temperamentalnim zna?ajkama i osebujnom stvarala?kom vizijom, Selimovi? je stvorio vlastiti izraz koji se ne može jednozna?no svrstati ni u koju školni?ku kategoriju.

Najpoznatija Selimovi?eva djela su: "Derviš i smrt", "Tvr?ava", "Tišine", "Sje?anja", itd.
Meša Selimovi? je umro 11. jula 1982. godine u Beogradu.

Vijesti: