Promocije

U Kanadu je stigla edicija u pet knjiga pod nazivom "Sevdah i sevdalinka u amanet", autora Esada Kopi?a Osmanovi?a.

U Kanadu je stigla edicija u pet knjiga pod nazivom "Sevdah i sevdalinka u amanet", autora Esada Kopi?a Osmanovi?a. Od istog autora je stigla i knjiga "Ilahije i kaside".
Edicija i knjiga bi?e poklonjene bosanskohercegova?kim i kanadskim bibliotekama u Kanadi.
Esad Kopi? Osmanovi? brani i ja?a bosanskohercegova?ku historiju, kulturu i tradiciju, posebno sevdah. Vrijednost Esadovog rada koga tek treba izu?iti je u ?uvanju bosanskohercegova?ke baštine, tradicije i obi?aja, jer ako išta  imamo  u  svjetskim relacijama vrijedno, onda je to naša sevdalinka. Baštine?i sevdalinku, na najljepši na?in osje?amo narodnu dušu koju u sebi krije ta veli?anstvena pjesma. Poruka koju svojim djelima Esad šalje je da bosanski sinovi i k?eri, ma gdje bili nikada ne zaborave ko su, šta su i odakle su.

Vijesti: