Promocije

Podrska Bijele trake Zagreb

Vije?u Bošnja?ke nacionalne manjine grada Zagreba i svim gra?ankama i gra?anima Hrvatske upu?ujemo podršku povodom  manifestacije "Dana bijelih traka u Zagrebu".
Institut za istraživanje genocida Kanada izražava vam zahvalnost i podršku za kontinuirano obilježavanje jednog od najzna?ajnijih datuma u kulturi sje?anja, 31. maja, Me?unarodnog dana bijelih traka.
Vi godinama ukazujete na zna?aj obilježavanja Dana bijelih traka i tako poru?ujete da je potrebno njegovati kulturu sje?anja i ne zaboraviti zlo?ine koji su po?injeni u Prijedoru i BiH.
Svi koji su prošli golgotu agresije i genocida u BiH isti?u da je Dan bijelih traka pobjeda ljudskosti nad nacionalizmom i Dan obilježavanja zlo?ina nad svim nevinim ljudima te da je neophodno prisjetiti se svih žrtava i nikad ne zaboraviti stradanja djece i gra?ana Prijedora. Nose?i bijelu traku i isti?u?i bijeli ?aršav na prozorima 31. maja, vi se solidarišete sa žrtvama zlo?ina u Prijedoru koga je nauka dokazala kao genocid. Istovremeno se solidarišete sa svim žrtvama u svijetu i upozoravate na kontinuirano i veoma opasno ugrožavanje ljudskih prava i sloboda širom svijeta
Hvala vam za veliki doprinos kulturi sje?anja.
Nadamo se da ?emo imati priliku da predstavnici našeg instituta direktno u?estvuju u važnim i bitnim manifestacijama koje se ti?u kulture sje?anja na žrtve i istinu i pravdu za Bosnu i Hercegovinu.
Dr. Emir Rami?
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: