Promocije

VEĆE DAREŽLJIVOSTI U IME ALLAHA DŽ. Š.

VEĆE DAREŽLJIVOSTI U IME ALLAHA DŽ. Š.

ÄŒlanovi bošnjačke islamske zajednice Hamilton {BIZ Hamilton} su osnovali svoju zajednicu prije deset godina jer su shvatili da je bošnjačko biće kritički oblikovano duhovnošÄ‡u i spiritualnošÄ‡u islama. Islam nije ugrozio već precizirao i definisao nacionalni identitet Bošnjaka. To su članovi BIZ Hamilton shvatili i krenuli u izgradnju prvo zajednice, a zatim i džamije na mjesto gdje do sada nije bili niti islamska zajednica niti džamija. Kroz aktivnosti BIZ Hamilton pokazano je da islam nije denacionalizirajući bošnjački faktor i da sva insistiranja na deislamizaciji Bošnjaka ne vode njihovom afirmisanju, nego upravo ukidanju. Duhovna snaga Bošnjaka je proizašla iz islama i ona se mora posebno graditi u dijaspori, gdje Bošnjacima prijeti asimilacija, gdje je islam brana toj asimilaciji, gdje zahvaljujući islamu Bošnjaci postaju omeÄ‘eni tolerancijom na osnovu koje se mogu prihvatiti svi pozitivni elementi integracije u kanadski kulturni mozaik.

Polazeći od činjenice da je islam radost, a ne sramota članovi BIZ Hamilton su pokrenuli svoju najnoviju i do sada najvažniju akciju, akciju izgradnje Allahove kuće. Nama ne treba džamija radi džamije, nama treba Allahova kuća da njome  svjedoćimo i ojačamo unutrašnju bošnjačku snagu koju ćemo dobiti iz našeg uzajamnog razumijevanja u cilju da odolimo sve  većim pritiscima koje nameće kanadsku kulturni mozaik. Tih pritisaka će biti sve više. Oni nisu dio nekakve zavjere. To je normalno funkcionisanje kanadskog, zapadnog  društvenog sistema na koga Bošnjaci trebaju biti sposobni da odgovore, da opstanu. A, opstaće samo ako su zajedno i ako znaju da je islam, ne nešto što ih je odvratilo od njih samih,  nego što ih je vratilo njima samima. To je velika lekcija koja se treba nastaviti učiti u novoj džamji, sa novim projektima, procesima, idejama, vizijama, novim oblicima okupljanja Bošnjaka. Islam kao temelji bosnjackog identiteta. ima uticaj na naš ncionalni identitet, zapravo on je organski dio našeg nacionalnog identiteta, naš integrišući faktor, faktor koga treba dalje razvijati i oko koga se ne smije dozvoliti nikakav unutrašnji sukob.

U subotu  17. 03. 2010 članovi BIZ Hamilton održali su takmičenje u darežljivosti u ime Allaha dž. š.  ÄŒlanovi, prijatelji i simpatizeri BIZ Hamilton su pokazali zaista visoku svijest i spremnost da nesebično rade za svoj zajednički projekat, izgradnju islamskog centra. Te većeri je sakupljeno blizu 100.000 dolara . U uslovima globalne ekonomske krize pokazali su odlučnost da grade Allahovu kuću, tamo gdje je nikada nije bilo, da grade islamski centar koji će služiti za dalje jačanje bošnjačkog jedinstva putem jačanja islama. Ovakve manifestacije darežljivosti više nisu skoro moguće u Kanadi bez dr. Zijada ef. Delića, Izvršnog direktora Islamskog kongresa Kanade, islamskog učenjaka koji svojim radom i znanjem na najbolji i najefektniji način širi islamsku duhovnost, kulturu i civilizaciju, ne samo u Kanadu, već u svijetu uopšte.


Osmrtnicama ba

Vijesti: