Promocije

26. oktobar - Veliki dan bosanskohercegova?ke države.

26. oktobar - Veliki dan bosanskohercegova?ke države.
To je dan kada je 1337. krunisan kralj Stjepan Tvrtko I Kotromani?, ?ime je uspostavljena nezavisna kraljevska bosanska država. 
Historijsko djelo kralja Tvrtka je najbolji odgovor negatorima države Bosne i Hercegovine. Kralj Tvrtko je najvažnija povijesna li?nost, u više stoljetnom kontinuitetu državnosti Bosne i Hercegovine, otac njene suverenosti. Treba ga više biti, kao osniva?a suverenosti i prvog bosanskog kralja, u našoj manifestacionoj i spomeni?koj kulturi. U svakoj zemlji postoje spomenici, filmovi, knjige o osniva?ima tih država ili o najistaknutijim vladarima tih država. Dobro je da i mi imamo našeg vladara, koji je simbol naših zajedni?kih korijena. 
Tvrtko I Kotromani? je jedan od najbolji povijesnih dokaza trajnosti Bosne i Hercegovine. Na taj povijesni komad planete Zemlje udarali su, udaraju i udara?e mnogi, ubijali mnogi, komadali mnogi, ali nikda nisu i ne?e uništiti bosansku zemlju. Kralj Tvrtko I je simbol bosanske državnopravne tradicije koja pripada svima koji poštuju Bosnu i Hercegovinu. Na njegovom novcu se prvi put javlja simbol ljiljana koji ?e postati znakom bosanskih kraljeva, ali i simbolom odbrane Republike Bosne i Hercegovine od agresije i genocida. Srednjovjekovna Bosna za njegovog vremena je bila dio evropskog, politi?kog, kulturnog i ekonomskog razvoja. Za vrijeme njegove vladavine granice Bosne su najve?e i najsnažnije u historiji njezinog postojanja. Kralj Tvrtko I je potvrda višestoljetnog kontinuiteta bosanskohercegova?ke državnosti i oli?enje neuništivosti bosanskohercegova?ke države, teritorije, tradicije.
Danas oživljavamo sje?anje na jednog od najve?ih bosanskih sinova povijesne Bosne i njezinih povijesnih granica. Trajna kraljeva baština ponosno svjedo?i kontinuitet bosanske bitnosti i bitisanosti, koja se prkosno suprostavlja rastu?oj antibosanskoj koaliciji.
Zato datum krunisanja se treba obilježavati kao jedan od najzna?ajnijih bosanskohercegova?kih državnih blagdana.
/E.R./

Vijesti: