Promocije

LOGOR

 

Promotor: Emir Ramić , Knjiga “Logor” je opomena civiliziranom svijetu

Knjiga “Logor” je dokaz da se nad Bošnjacima desio genocid. Bošnjačke nevine žrtve su pale zbog zamisli nedostojne ljudskom biću. Ta zamisao nečovjeka se nije ostvarila. Jer ima još Bošnjaka koji opominju, pamte i traže odgovornost svih onih koji su suodgovorni i koji nisu spriječili genocid. Ima još Bošnjaka koji rade na sprječavanju genocida u ime nezaborava i neponavljanja zločina.

Knjiga “Logor” je dug prema šehidima da obezbijedimo istinu, zadovoljenje pravde i otkrijemo, privedemo sudu i procesuiramo zločince. Ona je doprinos pamćenju sistematskog mučenja i ubijanja Bošnjaka, žrtava srpske nacionalističke mašine smrti, koja je sprovodila u djelo pažljivo planiranu politiku genocida. Ona je simbol holokausta bošnjačkog naroda, koji je otvorio novi početak za bošnjačku naciju.

Knjiga “Logor” poručuje: pravda je preduvjet održivom pomirenju i povratku. Bez obzira koliko dugo to uzme, Bošnjaci se neće umoriti u traženju istine i pravde.

Knjiga “Logor” je opomena da se zlo mora prepoznati i imenovati u samom početku. Govoru mržnje, netolerancije se moramo suprotstaviti prije nego se pretvore u činove užasa. Bošnjaci ne mogu promijeniti prošlost, ali sjećanje i pamćenje danas mogu sačuvati i kreirati bolju bošnjačku i bosanskohercegovačku budućnost.

Knjiga “Logor” je opomena civiliziranom svijetu da se genocid nad Bošnjacima desio zbog pasivnosti i šutnje tog svijeta i nevjerovatne okrutnosti zločinaca, u eri zaštite ljudskih prava i sloboda, na kraju 20. stoljeća u srcu Evrope samo pola stoljeća nakon što je u Aušvicu rečeno nikad više.

Knjiga “Logor” je ultimativna istina o ljudskoj degradaciji u modernom svijetu, koja nije prepoznata od tog svijeta. Ona je stravična spoznaja čovjeka o savremenom svijetu u kojem živi, svijetu koji još ne raspoznaje zločin protiv čovječnosti i zločin protiv tog svijeta. Ona je dokaz sramote svijeta, zajednički poraz svih boraca za ljudskost koji više ne smije da se ponovi nikome, nigdje i nikada.

Knjiga “Logor” se klanja sjenima više od 200 hiljada bošnjačkih žrtava, ukazuje počast preživjelima iz logora i zahvalnost borcima Armije BiH.

Danas smo se ovdje okupili zbog onih koji pamte, zbog onih koji su zaboravili, zbog onih koji ne znaju. Bošnjačko užasno iskustvo zadnjeg genocida učinilo je da moramo shvatiti da niko ne može pomoći Bošnjacima osim njih samih. Bošnjaci moraju duh opstanka i vjerovanja u sopstvene mogućnosti prenositi na mlade generacije. Knjiga “Logor” u izdanju web magazina Bošnjaci.net to radi na najbolji način, ispunjavanjem zavještanja onih 200 hiljada bošnjačkih žrtava - da ne zaboravimo one koji su ubijeni i da uspomenu na njih prenosimo na generacije koje dolaze. Činjenice iznešene u knjizi o počinjenim zločinima protiv čovječnosti i teđkim povredama međunarodnog humanitarnog prava koje su svojom surovošću i bestijalnošću zaprepastole cijeli civilizirani svijet, jasno govore da je nad Bošnjacima izvršen genocid sa ciljem smišljenog, organizovanog i sistematskog uništenja Bošnjaka, njihove kulture, historije, tradicije i duhovnosti. Trebalo je ubiti što više Bošnjaka, silovati što više Bošnjakinja, razoriti što više bošnjačkog kulturnog i duhovnog blaga. Knjiga je opomena bošnjačkoj budućnosti da se bošnjačkoj sadašnjosti desio genocid, kuturocid, ekocid, urbicid, etnocid i elitocid. Ona je svojevrsna opomena čovjeku i covječanstvu o neophodnosti stalne spremnosti za prepoznavanje zla u kojoj je zločin cilj, a ne posljedica rata.
Ova knjiga poručuje Srbima da moraju osječati saodgovornost za postupak svojih političkih i duhovnih vođa. Poslije čitanja ove knjige Bošnjaci je pitaju je li doista okončan genocid. Jer svako zlo u historiji ostaje kao mogućnost dugo nakon samog događaja. Aveti zla još čekaju svoju šansu. Zato Bošnjaci ne smiju ćutati, niti zaboraviti. Bez osvješčivanja, Bošnjaci nisu u stanju da savjesno uzmu u svoje ruke sopstevnu nacionalnu sudbinu.

Vijesti: