Promocije

Kratak osvrt na knjigu Starčki muhabeti autora Avde Metjahića

Kratak osvrt na knjigu Starčki muhabeti autora Avde Metjahića

 

ÄŒitajući Avdine Staračke muhabete naćio sam mnogo o borbi za bošnjačku opstojanost u jednom teškom vremenu i prostoru. Naućio sam da se ne može slomiti duh bošnjačkog naroda oličenog u vjeri islamu, naciji bošnjačkoj, jeziku bosanskom, bošnjačkoj historiji, kulturu i tradiciji.

Staracki muhabeti nose izvanredno važnu pouku: ne zaboravimo bošnjački narodni ego, bošnjačku naciju, historiju, kulturu, tradiciju, ne zaboravimo bosanski jezik. Ne zaboravljajući sve ovo, Bošnjaci odoljevaju silama zla koje se kao po nekoj historijskoj inerciji redovno obrušavaju na bošnjačko biće, na bošnjačku bitnost i bitisanost. A, ta bošnjačka bitnost i bitisanost krasi plavsko-gusinjsku dolinu i tako je čini specifičnom i različitom od ostalih sličnih sredina.

 

ÄŒitajući Avdine Staračke muhabte naćio sam još nešto. Naućio sam stvarnu historiju Plava i Gusinja koja je do sada bila ne samo  iskrivljena već i potpuno lažno predstavljena i stavljena u službu glorifikacije svega što je bilo protiv Bošnjaka toga kraja. Taj kraj je bio, jeste i ostaće izmeÄ‘u ostalog i posebno bošnjački. Bošnjaci bez obzira da li se nalaze u Plavu i Gusinju ili van njih, daleko u svijetu, čuvaju nacionalnu pripadnost Bošnjaštvu kao historijskoj konstanti toga kraja i njegovih ljudi.

 

ÄŒitajući Avdine Staračke muhabete bolje sam razotkrio lažne mitove o čojstvu i junaštvu Crnogoraca koji nisu uspjeli u svojoj nakani da  izbrišu plavsko-gusinjsku bošnjačku bitnost i bitisanost.

 

ÄŒitajući Avdine Staračke muhabete složio sam historijske kockice prostora što se zove Plav i Gusinje, prostora koji jeste bošnjački ali prostora koji je dovoljno širok i za drugo i drugačije, za pravoslavne Crnogorce i katolike Albance i za sve druge koje sudba odredi da bitišu na tom prostoru.

 

Hvala ti Avdo na Staračkim muhabetima koji će vječno krasiti bošnjačku egzistenciju.

 

Emir Ramić


Osmrtnicama ba

Vijesti: