Promocije

Uvodna Riječ

Uvodna Riječ

Čast mi je i zadovoljstvo da vas u ime Instituta ya istraživanje genocida Kanada  {IGK} i u svoje ime najtoplije pozdravim i zaželim da blagovremeno i potpuno budete informisani o bitnim naučnoistraživačkim i drugim aktivnostima IGK.

Sjedište IGK je u Hamiltonu, Ontario, Kanada.

Istražujući (naučno-teorijski i naučno-empirijski) genocid i druge oblike zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, mi istovremeno dižemo glas protiv genocida i upućujemo poruku koja će bitno utjecati i djelovati na svijest i moral moćnika, kako bismo spasili savremeno čovječanstvo i civilizaciju, očuvali najviše ljudske vrijednosti, ljudske slobode, ljudska prava i živote malih, slabih i nemoćnih grupa, ljudskih zajednica i narodâ. Sadašnje i buduće generacije iz svih dosadašnjih zločina genocida moraju konačno, u interesu budućnosti savremenog svijeta i civilizacije, izvući historijsku pouku o potrebi jačanja, razvijanja i ujedinjavanja svih antifašističkih snaga, bez obzira na nacionalnu, etničku, rasnu, vjersku, ideološku ili političku pripadnost i opredijeljenost, u strategiji sprečavanja i kažnjavanja zločina genocida.

Samo naučnoistraživačka saznanja mogu biti trajna osnova razvijanja naših sposobnosti u pravovremenom otkrivanju, identifikovanju, sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, u čemu istraživači holokausta, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava imaju historijsku ulogu i odgovornost. Obaveza je istraživača, kako to piše nobelovac Eli Vizel, da govore u ime žrtava, podsjećaju na njihove patnje i suze i potiskuju strah od zaborava. Istraživači moraju imati profesionalnu odgovornost i dovoljno moralne hrabrosti u istraživanju i saopćavanju javnosti naučne istine o genocidu.

Imajući to u vidu, IGK, pored ostalog, svojom istraživačkom djelatnošću i rezultatima naučnih istraživanja nastoji utjecati na svijest ljudi i njihovih kolektiviteta o shvatanju potrebe udruživanja svih demokratskih, progresivnih i antifašističkih snaga u borbi protiv genocida i svih drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ma gdje i u koje vrijeme se oni događali na planeti Zemlji. Ukupnom istraživačkom djelatnošću, istraživačkim naporima, poduhvatima i rezultatima kroz organizovan, ciljan, sistematičan, permanentan i kontinuiran rad, IGK dolazi do naučnih saznanja, odnosno naučne istine, koju blagovremeno i adekvatno predstavlja domaćoj i međunarodnoj javnosti, čime opominje na brojne, raznovrsne, raznomjesne i raznovremene razmjere holokausta, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, što je jedan od mogućih adekvatnih oblika preventivne strateške djelatnosti.

Nažalost, živimo u vremenu u kojem je izrazita beskrupulozna borba za moć i utjecaj jačih nad slabijim, pri čemu u ovom vremenu dominiraju velike priče o ljudskim slobodama i ljudskim pravima, kojih je sve manje, a hedonizam za koji je potreban novac stječe se i u sferi nauke putem kvaziistraživačkih aktivnosti, odnosno kvaziistraživanja, manipulacijama, lažima i obmanama javnosti, pri čemu se bezočno vrijeđa pijetet žrtava. Od formiranja IGK, putem naučnih istraživanja, primjenom naučne metodologije i naučnih metoda, dolazi do naučno istinitih saznanja koja prezentira naučnoj i drugim javnostima, kako bi, pored ostalog, bitno reducirao prostor brojnim lažima, falsifikatima i falsifikatorima historije, te utjecao na svijest, ponašanje, iskaze i djelanje pojedinaca, pojedinih društvenih subjekata i društvenih grupa koje negiraju, odnosno poriču genocid.

IGK formiran je 2009, sa ciljem da istražuje, proučava i prezentira rezultate istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

IGK je do sada ostvario saradnju sa brojnim značajnim ustanovama i institucijama u cijelom svijetu koje se bave istraživanjem holokausta i genocida.


Dosadašnja iskustva i saznanja IGK u oblasti istraživanja holokausta, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava predstavljaju relevantnu osnovu za profiliranje i usmjeravanje svih istraživačkih, a time i obrazovnih projekata IGK u bližoj i daljnjoj budućnosti i ukupnoj naučnoj aktivnosti. Posebnu pažnju IGK  će posvetiti obrazovanju, usavršavanju i razvoju mladih istraživača u oblasti istraživanja holokausta, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

S dubokim poštovanjem,


Prof. Emir Rami
ć
D i r e k t o r
Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: