Promocije

Promocija naučno-istraživačkog projekta „Zločin protiv čovječnosti i međunarodnog prava nad muslimanima (Bošnjacima i Albancima) u Plavsko-gusinjskoj oblasti 1912.-1913.“

Promocija naučno-istraživačkog projekta „Zločin protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava nad muslimanima (Bošnjacima i Albancima) u Plavsko-gusinjskoj oblasti 1912.-1913.“

 

Nosilac istraživačkog projekta je Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, na čelu sa direktorom, akademikom, prof. dr Smailom ÄŒekićem. Projekat je pored akademika prof. dr Smaila ÄŒekića, promovisao i prof. Dževad Termiz. Cijenjenom skupu obratili su se uvaženi naučno-istraživački radnici iz cijelog regiona, kao i mnogobrojni gosti koji su iznijeli konstruktivne prijedloge, koji bi trebali biti uvršteni prilikom izrade ovog kapitalnog istraživačkog poduhvata. Akademik ÄŒekić je najavio da će u narednim godinama, sa svojim saradnicima vršiti detaljno istraživanje na pomenutu temu i da će na jedan kvalitetan i naučno utemeljen način pokušati doći do relevantnih informacija o činjenicama i okolnostima pod kojima je izvšen zločin nad muslimanima, Bošnjacima i Albancima, Plava i Gusinja.

 

Tačno prije jednog stoljeća, za vrijeme Prvog balkanskog rata 1912. – 1913. godine, nad muslimanima plavsko-gusinjskog kraja počinjen je genocid od strane crnogorske kraljevske vojske. Prema raspoloživim podacima tada je na najbrutalniji način pobijeno preko hiljadu muslimana, Bošnjaka i Albanaca, svih starosnih dobi, a pokršteno je 12500 muslimana, te raseljeno više hiljada.

S obzirom na dužnost borbe protiv zlostavljanja i ubijanja nevinih ljudi, obavezu iskazivanja poštovanja prema žrtvama i nužnost čuvanja sjećanja na žrtve kako se ljudskom rodu takvi sramni dogaÄ‘aji nigdje više ne bi ponovili, a povodom sto godina od sprovoÄ‘enja sistematskog plana istrebljenja muslimana Bošnjaka i Albanaca na području Crne Gore, Institut za istraživanje genocida, Kanada kao organski dio Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu izražava suosjećanje sa porodicama i potomcima žrtava muslimana Bošnjaka i Albanaca na području Plava i Gusinja i osuÄ‘uje genocid, ubistva, pokrštavanje i progon muslimana Bošnjaka i Albanaca na području Plava i Gusinja u koji su bili involvirani tadašnji državni organi Crne Gore.

The Promotion of scientific research project "Crimes against Humanity and International Law of the Muslims (Bosniaks and Albanians) in the area of ​​Plav-gusinjskoj 1912 -  1913"

The holder of the research project is the Institute for Research of Crimes against Humanity and International Law of the Sarajevo University, headed by the director, academician, professor dr Smail Cekic.


A hundred years ago, during the First Balkan War in the year 1912-1913, genocide was committed, by the Montenegrin Royal Military, upon the Muslims of the Plav-Gusinje region. According to the available data some 1,000 Muslim Bosniaks and Albanians of different age groups were brutally murdered, some 12,500 were proselytized and forced to accept Christianity, while thousands more were expelled.

With respect to the duty of struggle against repression and killing of the innocent, with respect to the obligation of honouring the victims, and with respect to the urgency of safekeeping the remembrance of the victims so that those shameless acts would never be repeated, and with respect to the 100th anniversary of the systemic plan of eradication of the Bosniak and Albanian Muslims in Montenegro, Institute for Research of Genocide, Canada expresses  compassion with the families and descendants of the victimized Bosniak and Albanian Muslims in the region of Plav-Gusinje, and condemns  genocide, killings, proselytizing and expulsion of Bosniak and Albanian Muslims in the region of Plav-Gusinje, involving then state authorities of Montenegro.


Osmrtnicama ba

Vijesti: