Promocije

Na manifestacijama sa Amorom Mašovićem u Vankuveru, Seatlu i Portlandu

 

Podsjeæanje na Srebrenièki genocid je sastavni dio strategije opstanka BiH i njene bošnjacke komponente. Drugih ambicija to podsjeæanje nema. Angažirano i organizovano podsjeæanje na Srebrenièku tragediju, što je tragedija ne samo Bošnjaka i Bosne veæ i tragedija savremene civilizacije koja proklamira pobjedu èovjeka nad Bogom, razuma nad vjerom i stroja nad dušom , proistiæe iz saznanja da mi, kojima je BiH zalog i sudbina, druge domovine niti imamo niti želimo. Mi, koji dobro znamo da nigdje pod svodom nebeskim zemlja ljepše ne miriše, a sunce toplije ne grije, i nigdje kao u Bosni snovi ne uznose, a život ne ranjava i ne kažnjava, drugog izbora osim branjenja demokratske, ujedinjene i prospreritetne BiH i žrtvovanja za nju nemamo. Bez Bosne nas nema. Bez pravde i istine o Srebrenici, bez podsjeæanja na Srebrenicu nema Bosne. Braneæi takvu BiH i sjeæajuæi se takve Srebrenice mi branimo pravo Bosne na postojanje u ovom bešèasnom svijetu, branimo sveto pravo istine, slobode i èovjekoljublja, branimo svoje pravo na izbor. Nama netreba nikakvo priznanje niti nadoknada za našu borbu. Mi smo vec nagraðeni vedrim djeèijim osmijesima koje ponovo gledamo u našim vrtiæima i školama i saznanjem da smo saèuvali bar malo slobodne bosanske zemlje na kojoj se ponovo može snivati neunistivi san bosanskog duha i ideje bosne.
Agresija koja je iza nas, je zapravo bila isplanirana nakana da se sa karte svijeta izbrše BiH i da se istrijebi bošnjaèki narod. Rat je završen, a oni koji su bili dužni podsticati razmah duhovnog preporoda Bošnjaka i Bosne još spavaju.
Svaka bosanska prièa o èovjeku poèinje èuðenjem, a završava kazivanjem o dobru i zlu. Od èuðenja do izbora izmeðu dobra i zla samo je jedan korak i u tome malom koraku veæ više od hiljadu godina se odigrava tragièna sudbina Bosne, nespremne da prihvati izazove i neminovnost novog. Princip zla je u široku, naivnu i rastvorenu ideju Bosne i bosanski duh u tu bosansku dušu došao spolja, on je u nju instaliran. Oduvjek je bilo jasno da je Bosna nezamisliva i nemoguæa kao zaseban životni prostor jednog naroda, jedne nacije, jedne vjere, jednog jezika, jedne istine, jedne dobrote i jedne ljepote. Svi ljudi dobre volje, èista srca i trezvene pameti imaju pravo na Bosnu; jer Bosna je zemlja susretanja, upoznavanja, prožimanja i razumjevanja dobrih ljudi. Bosna je insanska zemlja. Ona je po insanskom principu stvorena, a insan je mjera svih stvari. Biti insan znaèi razumijevati tajnu ljudskog poslanja u svijetu, posjedovati širinu i otvorenost duha, prihvatati obilje i raznolikost svijeta kao Božiji dar, ne kao kaznu, uvažavati pravo svakog stvorenja na životnu osobenost , sebe davati svijetu, a ne od njega otimati, dostojanstveno i smireno hodoti zemljom, èuvati i uzgajati dobroèinstvo, milosrðe i istinoljublje.
Bosni je suðeno da bude most i da spaja i pomiruje dva udaljena svijeta i dva suprotna svjetonazora. Da Istoku objašnjava Zapad i da Zapadu približava Istok.Ali isto tako Bosni je sudjeno da svjedoci neuniverzalnost faustovskog evropskog duha optereæenog uvijek istom idejom, stvoriti \"Univerzalni Poredak\", u kojem æe carovati jednoobraznost, sivilo i mrtvilo u kojem æe postojati jedan narod, jedna kultura, jedan jezik, jedna vjera. Koliko god je Bosna stjecite i sabiralište razlièitosti svijetova, prema drugima bila otvorena i tolerantna, oni prema njoj najæešæe nisu. Bosna je bila uvjek svoja ali uvjek svojatana, ta Bosna raðala je poseban soj nesavitljivih, nepodmitljivih, prijekih, odvažnih i buntovnih ljudi.
Ako prihvatimo definiciju države kao oblika svjesnog i organizovanog djelovanja naroda na svojoj matiènoj zemlji, sa ciljem oèuvanja svoga opstanka i osmišljavanja, uljepšavanja i unapreðivanja ljudskog života, onda državnost BiH ima valjanost aksiomskih stavova
- BiH je samosvojan i samostalna država, BiH je meðunarodno priznata država. To što joj neke susjedne države osporavaju suverenitet više kazuje o karakteru njihove \"državotvornosti\", negoli o nesuverenosti Bosne;
- BiH je država na svojoj zemlji, Bosna ima svoj državni teritorij i svoje granice.

 

Vijesti: