Promocije

"Ko uči, nije star"

CHICAGO: U SUBOTU PROMOCIJA 24 KNJIGE MENSURA SEFEROVIĆA I IZLOŽBA UMJETNIČKIH FOTOGRAFIJA NEDŽIBA VUČELJA

"Ko uči, nije star" (Kineska narodna mudrost)

U subotu, 25. oktobra od 2:00pm do 5:00pm u Bosanskoj bilioteci u Chicagu bit će priređena promocija 24 knjige Mensura Seferovića i izložba umjetničkih fotografija Nedžiba Vučelja koja će biti predstavljena pod nazivom: “Impresije BiH i Sandžaka”.

Svi ste dobrodošli!

Adresa:
Bosanska biblioteka Cikago
Conrad Sulzer Library
4455 North Lincoln Avenue
Chicago, Illinois

Riječ o autorima:

Nedžib Vučelj je rođen 1955. godine u Moranima kod Tutina. Piše poeziju, prozu i književnu kritiku. Bavi se i novinarstvom (završio je BBC-ijevu i SOROŠ-evu školu novinarstva). Također se bavi umjetničkom i dokumentarnom fotografijom. Imao je nekoliko samostalnih i zajedničkih izložbi. Dobitnik je brojnih domaćih i internacionalnih priznanja.
Upravnik je Doma kulture i Bužimu. Živi u Bužimu.
Objavljene knjige: “Njedra puna zavičaja”, poezija (1989), “Kovačnica”, poezija (1995), “Zulfov kamen”, priče (1998), “Obraz”, priče (2003).

Mensur Seferović je od 1955. do 2014. godine objavio ukupno 24 knjiga, pretežno sa tematikom iz Narodnooslobodilačkog rata 1941-1945. 
Mensur je rođen u Mostaru prije 89 godina a posljednjih dvadeset godina živi u Chicagu. Od devedesetih godina svoju djelatnost koncentrira na kritiku nacionalizma i njegovih učesnika. U tom periodu objavio je: Vojska za jedno ljeto (1999), Preboli zla (2001), Kamena ognjišta (2002), Vjetrenik ( 2004), Iskušenja (2005) i Zvjezde stajačice (2009) i ovu posljednju Život piše svoju priču (2014).

Počasni panelisti i prezenteri:
2:00 PM Izložba umjetničkih fotografija Nedžiba Vučelja
2:45 PM Pozdravni govor, Selena Seferović
2:50 PM Panel diskusija o knjizevnom djelu Mensura Seferovića,
Pisac i historicar
􀂙 Pozitivizam baziran na dokumenima (u djelima M.S.)
Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada
􀂙 Djela MS: O ljudima koje bole tuđe rane
Mugdim Karabeg, novinar
􀂙 Krugovi i raskršća u djelima M.S.: Život piše svoju priču
Mujko Erović, direktor magazina “Ujedinjena Bosna”
􀂙 Postojbina u nama: Istočno i zapadno od Neretve, Život piše svoju
priču, Mostarski kolopleti
Sanja Drnovšek, direktor Bosansko američkog institute za istraživanje genocida i edukaciju
􀂙 Historijski kontinuitet Bošnjaka i Bosne i Hercegovine u djelima
M.S. (Vojska za jedno ljeto)
Haris Hojkurić, Asistent profesor Internacionalni Univerzitet u Sarajevu
􀂙 Multikulturizam i multinacionalizam u djelima i životu M.S.
Ferid Sefer, glavni urednik elektronskog magazina “Chicagoraja”
􀂙 Humanost iznad svega: Krst i polumjesec u Bozurovom dolu
Selena Seferović, direktor Bosanske biblioteke Čikago
􀂙 Žene u djelima M.S.: Zvjezde stajačice
Senada Cvrk Pargan, pjesnikinja
􀂙 Humor u knjigama M.S.: Vjetrenik
Rahela Ljubanić, edukator
􀂙 Preboli zla u djelima Mensura Seferovića: Preboli zla
Dževad Burić, umjetnički dizajner
􀂙 Posebnosti u djelima M.S.: Dokumentarna publicistika
Dragoljub Batar, menadžer
􀂙 Iskušenja u djelima M.S.
Marvet M. Sweis Drnovšek, advokat
4:00 PM Muzički prilog
Demijan Seferović Drnovšek, advokat

 

Vijesti: