Promocije

O Bošnjačkom Islamskom centru Hamilton

 

Bošnjaèki islamski centar Hamilton je osnovan prije dvije godine, voljom istaknutih bošnjaèkih entuziasta predvoðenih vrijednim i znalaèkim imamom Ismailom ef. Fetiæem. Oni su odluèili da se organizovano suprostave bošnjaèkom zaboravu koji je prijetio da poništi èistoèu multidimenzionalnog bošnjaèkog biæa, olièenog u vjeri Islamu, naciji bošnjaštvu i patriotskom bosanstvu. Poèeli su se okupljati u podrumu jedne stare hamltonske zgrade. Podrum je brzo adaptiran u dzamiju u kojoj su se obavljale sve potrebne vjerske islamske dužnosti. Za kratko vrijeme centar je registrovan kod nadležnih kanadskih organa.Osim na radu islamske komponente bošnjaèkog biæa poèinje se i sa radom na odbrani i jaèanju nacionalne komponente Bošnjaka. Centar pokreæe svoje informativno glasilo “Bosnjaèki informator» koji od poèetka postaje omiljen meðu Bošnjacima i koje je za sada jedino informativno bošnjaèko glasilo u Kanadi. Kao jedina organizovana bošnjaèka snaga na ovim prostorima centar brzo jaèa: ljudski, materjalno i duhovno. Tako se za veoma kratko vrijeme stvaraju uslovi za kupovinu vlastitog objekta koji je za nevjerovatno kratko vrijeme adaptiran u dzamiju i centar na ponos ne samo Bošnjacima Hamiltona vec i Bosnjacima Kanade i Sjeverne Amerike. Preseljavanjem u nove vlastite prostorije stiæu se uslovi za još brži, organizovaniji i raznovrsniji rad na jaèanju svih komponenti bošnjaèkog biæa.
Tako se sada u našoj dzamiji redovno obavljaju sve islamske vjerske dužnosti kao što su: namazi, dzume, islamska vjerska poduka za mlade, žene i stare, uèenje Sufare i Kurana, vaz za odrasle - Tevsir Kurana, predavanja na islamske teme za mlade, žene i starije, obilježavanje islamskih vjerskih praznika, druženja dzematlija.
Takoðer u našem centru organizovano se radi na èuvanju i jaèanju nacionalne komponete bošnjaèkog biæa kroz izdavanje vlastitog glasila, otvaranje web site centra, pokretanju škole bosasnkog jezika, predavanja iz oblasti nacionalnosti kod Bošnjaka, obilježavanju svih nacionalnih praznika u Bošnjaka, organizovanju bošnjaèkih sijela i teferiæa, organizovanju i radu dva vrlo uspješna kulturno umjetnièka društva, te pokretanju prve islamsko bošnjaèke biblioteke u Hamiltonu i formiranju sekcija centra za omladinu, žene i sport.
Organizovano se radi i na oèuvanju bosasnke patriotske komponente bošnjackog biæa kroz redovna predavanja i obilježavanja državnih praznika BIH, te kroz komunikaciji centra putem vlastitog glasila, web site i direktnih kontakata sa lokalnim, provincijskim i federalnim organima Kanada. U tim kontaktima Bošnjaci i BIH se predstavljaju kanaðanima, lobira se za bošnjaèki i bosasnkohercegovaèki interes i prenosi kanaðanima ono što je najbolje iz bošnjaèke i bosankohercegovaèke tradicije. Za samo dvije godine Bošnjaèki islamski centar je postao primjer kako se može probuditi uspavana bošnjaèka masa i kako se negativna energija neorganizovanosti može pretoèiti u pozitivnu energiju akcije na jaèanju i razvoju multidimenzionalnog bošnjaèkog bièa u kanadskom kulturniom mozaiku. Bošnjaèki Islamski Centar Hamilton postaje svojevrsno mjesto produkcije bošnjaèkog fronta koji æe putem bošnjaèkog dijaloga realizovati kritiènu masu vjersko-nacionalno-patriotskih Bošnjaka, koji æe kao takvi zapoæeti veliku misiju produkcije minimuma zajednièkih elementa boènjaèke egzistencije (islam, bošnjaštvo i bosanstvo), što æe biti uvod u produkciju bošnjaèkog nacionalnog programa.


Osmrtnicama ba

Vijesti: