Promocije

O Sanji D. S.

Magistra Sanju Drnovšek Seferović poznajem više godina i zajedno smo radili na nekoliko veoma značajnih projekata. Naša saradnja je posebno intezivirana osnivanjem instituta za istraživanje genocida u SAD i Kanadi. Sanja je tada imenovana od strane instituta iz Sarajeva za direktora BAGI.

Sanja  je jedan od svijetlijih primjera koji ukazuje na mogućnost da slobodni ljudi mogu imati bolju i sretniju budućnost samo ako budu jedinstveniji i dosljedniji u borbi za zaštitu osnovnih ljudskih prava i slobda, za demokratiju i slobodno civilno društvo, za svijet bez agresija i genocida.

Sanja je u dijelu svijeta koji mnogi smatraju najrazvijenijim otvoreno i javno digla glas istine o agresiji i genocide u Bosni i Hercegovini, tražeći pravdu prema zločincima. Istovremeno Sanja kao direktor BAGI diže glas protiv svih zločina u svijetu. Neumorni borac za slobodu svakog čovjeka bez obzira na vjeru, naciju,  zaštitinik potlačenih, ugnjetovanih, silovanih, rodoljub i patriota, Sanja je dala veliki doprinos istini i pravdi.

Emir Ramić

Vijesti: