Promocije

Nova knjiga Jasmina Odobašića: “Hiljadu grobnica u Bosanskoj Krajini”

Nova knjiga Jasmina Odobašića: “Hiljadu grobnica u Bosanskoj Krajini”

Advokat Jasmin Odobašić je član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada. Na prijedlog prof. dr. Senadina Lavića, direktora Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Institut za istraživanje genocida, Kanada je počašÄ‡en članstvom u Izdavačkom odboru ove veoma značajne knjige.

Knjiga Jasmina Odobašića: “Hiljadu grobnica u Bosanskoj Krajini”ima dvije snažne poruke.

Prva, genocid nije počinjen samo u Srebrenici, već se planirao i organizovano ostvario u čitavoj Bosni i Hercegovini.

Druga, ni jedan od dvadeset gradova u Bosanskoj Krajini prije agresije i genocida nije bio monoetnički, monovjerski, monokulturni. Promjena demografske strukture agresivno genocidnom silom najbolje se vidi kroz prikaz pronaÄ‘enih grobnica. Masovne i druge grobnice pronaÄ‘ene u svih 20 gradova Bosanske Krajine otkriva da su u pripremi za agresiju zločinački štabovi kao dio vlastitih strategija razradili i načine egzekucije i načine prikrivanja zločina učinjenih u tom cilju.  U Bosanskoj Krajini su bili najužasniji prizori agresije i genocida, to je bio poligon zločinačkih umova, gdje su ljudi bez trunke samilosti ubijani i bacani u brojne otvore u zemlji, jame i bezdane, za koje su mještani cijeli život znali, a onda došli na ideju da ih napune sa svojim komšijama Bošnjacima.

Ilustracija sa naslovne stranice knjige motivisana je jednom od brojnih priča iz eshumacija, kao što je bio slučaj sa djevojčicom iz Biljani, Amilom Džaferagić koja je imala samo 4 mjeseca kada je eshumirana. U prirodnoj jami Lanište pronaÄ‘ena je u majčinom naručju, mrtve ruke još su je čvrto držale.

Vijesti: