Promocije

S. Cekic

Imamo čast i zadovoljstvo da sve posjetioce jubilarnih 21. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike obavjestimo da je naš i vaš specijalni gost akademik prof. dr. Smail ÄŒekić. Akademik Smail ÄŒekić je redovni profesor historije BiH na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, jedan od osnivača i utemeljivača Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ÄŒlan je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Bavi se proučavanjem savremene političke i vojne historije BiH i drugih susjednih država, a naročito istraživanjem i naučnim proučavanjem zločina genocida, najsloženije društvene pojave u društvenoj stvarnosti. Rezultatima naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava u BiH, ali i šire, i generalizacijom rezultata empirijskih istraživanja, postulativnog značaja i karaktera, otkrio je, identifikovao i utvrdio bitne postavke i odredbe pojave – predmeta nauke i metoda nauke (projektovanje naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava i metoda istraživanja), čime je dao fundamentalan doprinos zasnivanju, konstituisanju i razvijanju Nauke o genocidu u sistematici društvenih i humanističkih nauka. Domaći i strani analitičari uvrštavaju ga u “najpoznatijeg bosanskog poznavaoca genocida” (izmeÄ‘u ostalih vidi knjigu: Quintin Hoare – Noel Malcolm, Books on Bosnia a critical bibliography of works relating to Bosnia – Herzegovina published since 1990 in West European languages, London, 1999). Pored navedenog, dao je zapaženo značajan doprinos u proučavanju i razvoju historiografije o savremenoj političkoj i vojnoj historiji.
U okviru Susreta akademik ÄŒekić će održati naučnu tribinu na temu Bosna i Bošnjaci (prošlost, sadašnjost i perspektive). Mentor naučne tribine će biti dr. Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada. 
Na 21. Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike, biće promovisano historijsko trotomno djelo akademika ÄŒekića 
 “Dejtonski mirnovni sporazum: legalizacija genodica u Republici Bosni i Hercegovini”. Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike je je imala čast da bude pokrovitelj izdavanja ovog izuzetno zanimljivog i značajnog djela koje treba da krasi prostorije svake islamske zajednice i svakog bošnjačkog domaćinstva u Sjevernoj Americi. Promotor ovog historijskog djela biće dr. Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada u prisustvu autora.
Na kraju posjetioci Susreta će imati priliku da direktno razgovaraju sa akademikom Smailom ÄŒekićem kako ga mnogi uiz nauke o genocidu nazivaju bošnjačkim Vizentalom.


Osmrtnicama ba

Vijesti: