Promocije

Profesor Emir Ramić dobio veliko priznanje Kanadskog parlamenta

Profesor Emir Ramić dobio veliko priznanje Kanadskog parlamenta


Profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada je na manifestacija zahvale kanadskim aktivistima u borbi za istinu i pravdu u organizaciji Brian Masse, člana Kanadskog parlamenta pod nazivom: "Nikad zaboraviti Srebrenicu",  koja je održana 31. 08. 2016. u Windsoru dobio veliko priznanje ureda Brian Masse, višegodišnjeg člana Kanadskog parlamenta, velikog prijatelja Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Plaketa profesoru Ramiću od strane člana Kanadskog parlamenta je uručena za zasluge u borbi za istinu i pravdu kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu, za kontinuiranu borbu za ljudska prava i slobde, za kontinuiranu podršku Brian Masse, Kanadskom parlamentu i Kanadskoj vladi za usvajanje rezolucija o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Na manifestaciji profesor Ramić je izmeÄ‘u ostalog rekao: “Trajna obaveza sadašnjih generacija prema svim žrtvama holokausta i genocida, uključujući i genocid u Srebrenici. Obaveza svih nas jeste da otkrijemo i utvrdimo ljudsku, društvenu i naučnu istinu o genocidu i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, kao bitan uslov za ostvarivanje pravde i prava, bez kojih nije moguće postići pomirenje i graditi zajedničku budućnost u Bosni i Hercegovini. Koristim datu privilegovanu mogućnost da kao, prije svega, čovjek, a zatim istraživač i žrtva genocida, u svoje ime i u ime svih žrtava genocida u Republici Bosni i Hercegovini izrazim iskrenu i najdublju ljudsku zahvalnost Kanadi što je: priznala bosanski jezik kao World heritage language; što se bošnjački narodno upotrebljava u statističkim i drugim kanadskim podacima; što je Parlament Kanade usvojio dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici i Republici Bosni i Hercegovini; što su gradovi Hamilton i Windsor odali počast žrtvama genocida u Srebrenici; što kanadska Vlada obilježava 31. maj kao Svjetski dan bijelih traka; što je Vlada Kanade zatražila primjenu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti proslave 9. januara; što se u Kanadskom muzeju za ljudska prava nalazi stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini; što se prepoznaje značaj Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Dana državnosti Bosne i Hercegovine, kao i otvaranje spomenika u Windsoru. Imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo  da izrazimo najdublju ljudsku zahvalnost članu Kanadskog parlamenta Brian Masse za kontinuiranu podršku za istinu i pravdu u Bosni i Hercegovini.  Svi graÄ‘ani bosanskohercegovačkog porijekla koji žive u Kanadi i mnogi KanaÄ‘ani mogu posvjedočiti doprinos Briana Masse u borbi da Kanada prizna i proglasi dan sjećanja na genocid u Srebrenici, te prizna da je u Srebrenici počinjen zločin genocida. I pored otpora da se koristi riječ genocid, Brian Masse nije odustajao od ovog termina i rezolucije su usvojene u Kanadskom parlamentu. Proces lobiranja i zalaganja za ovu Rezoluciju je trajao više od godinu dana, a Brianova predanost, zalaganje, integritet i hrabrost su bitni faktori koji su doveli do ostvarenja ovog, za nas veoma bitnog cilja.  Govoreći o Brian Masse-u, bitno je istaći njegovu predanosti ideji i borbi za ljudska prava od početka njegove političke karijere pa do sada. Zapravo, njegov ulazak u politiku bio je vezan za genocid u Istočnom Timoru. Od tada pa naovamo Brian je održao svoj integritet u borbi za ljudska prava, i u slučaju Rezolucije o Srebrenici pokazuju da potreba za pravdom nadmašuje potrebu za prividnim mirom. Kanadske rezolucije o genocdu u Srebrenici su ojačale veze Kanade i Bosne i Hercegovine u zajedničim naporima spriječavanja budućih genocida kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Hvala Brian. Vi ste naš prijatelj i naš heroj. Pozdravljamo vaše napore za promociju mira i pravde u svijetu i bolje budućnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene graÄ‘ane. Želimo se zahvaliti svim članovima Bosanskog kluba Windsor za izgradnju historijskog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici i kontinuiranu borbu za istinu i pravdu u Bosni i Hercegovini”.

Institut za istraživanje genocida, Kanada

Osmrtnicama ba

Vijesti: