Promocije

Promocija knjige prof. dr. Smaila Cekica


Broj: 700/I-16

Sarajevo, 20. oktobar 2016.

UNIVERZITET U SARAJEVU
Prof. dr. RIFAT ŠKRIJELJ, rektor
S A R A J E V O
Uvaženi rektore,

Kao što Vam je poznato, nedavno je, u izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, objavljeno naučno djelo “DEJTONSKI (MIROVNI) SPORAZUM – LEGALIZACIJA GENOCIDA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI” (tom I-III, 2601 strana), autora prof. dr. Smaila Čekića, u kome su prezentirani rezultati dugoročnog istraživanja, longitudinalnog tipa naučnog istraživanja, o bitnim događajima u Republici Bosni i Hercegovini na kraju XX stoljeća.

Polazeći od značaja (naučnog i društvenog) rezultata naučnog istraživanja, potrebno je na najreprezentativnijem mjestu Univerziteta u Sarajevu (prostorije Rektorata) promovirati predmetno naučno djelo. S tim u vezi predlažemo sljedeće:

- prvo, da se promocija, u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, održi u prostorijama Rektorata;

- drugo, uvodnu riječ na promociji očekujemo da iznese rektor Univerziteta u Sarajevu;

- treće, tim promotora činit će: prof. dr. Francis Boyle, akademici Muhamed Filipović, Ferid Muhić i Mirko Pejanović, te dr. Emir Ramić;

- četvrto, moderator promocije bit će direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, dr. Rasim Muratović, naučni savjetnik;

- peto, termin održavanja promocije: od 2. do 12. novembra 2016;

- šesto, nosilac aktivnosti organizaciono-tehničkih priprema i održavanja promocije bit će Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

 U očekivanju Vaše saglasnosti i verifikacije predloženog, srdačno Vas pozdravljamo,

S poštovanjem,
 D  I  R  E  K  T  O  R
dr. Rasim Muratović, naučni savjetnik

Vijesti: