Promocije

Promocija knjige akademika Smaila Cekica

 Akademik Smail ÄŒekić je redovni profesor historije BiH na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, jedan od osnivača i utemeljivača Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ÄŒlan je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Bavi se proučavanjem savremene političke i vojne historije BiH i drugih susjednih država, a naročito istraživanjem i naučnim proučavanjem zločina genocida, najsloženije društvene pojave u društvenoj stvarnosti. Rezultatima naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava u BiH, ali i šire, i generalizacijom rezultata empirijskih istraživanja, postulativnog značaja i karaktera, otkrio je, identifikovao i utvrdio bitne postavke i odredbe pojave – predmeta nauke i metoda nauke (projektovanje naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava i metoda istraživanja), čime je dao fundamentalan doprinos zasnivanju, konstituisanju i razvijanju Nauke o genocidu u sistematici društvenih i humanističkih nauka. Domaći i strani analitičari uvrštavaju ga u “najpoznatijeg bosanskog poznavaoca genocida”.

Akademik Smail ÄŒekić je na prijedlog Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kao jedini predstavnik i zastupnik žrtava i svijedoka agresije na Republuku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim graÄ‘anima u Komisiju Vlade Republike Srpske o Srebrenici. Skoro se i ne zna u navedenim javnostima da je Smail ÄŒekić radeću u Komisiji često bio primoran da se bori za svoj život zbog ogromnih prijetnji kojima je svakodnevno bio izložen. 

Doprinos jednog od najvećih živih bošnjačkih umova, največeg bošnjačkog i bosanskohercegovačkog borca za istinu o zločinima na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim graÄ‘anima, največeg borca za pravdu za sve žrtve tih zločina, ali i borca za istinu o svom zločinima u svijetu i pravde za žrtve tih zločina, profesora doktora Smaila ÄŒekića kako kroz rad Komisje, tako i kroz brojna naučno-istraživačka djela i poduhvate može se iskazati na sljedeći način Bošnjaci i svi drugi narodi nad kojima su se vršili, vrše ili će se vršiti zločini kao stalni proces i zadatak svih njihovih generacija mora biti izgradnja kulture pamćenja, kao neodvojiv dio njihove nacionalne emancipacije, ne u ime osvete, već u ime izgradnje svijeta bez genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnog zlčina ili bilo kojeg drugog oblika zločina.

Najnovija knjiga akademika Smaila Ćekića predstavlja vjerovatno najznačajniji naučni dokument u historiji savremene Evrope. Knjiga je koncentrisana na istraživanje genocida izvršenog u Evropi  krajemXX-og vijeka. Utemeljena je na rigoroznoj primjeni naučne metodologije i realizirana uz beskompromisno poštovanje zahtjeva faktografske dokumentacije svake sekvence genocida izvršenog nad Bošnjacima. Ova kapitalna knjiga predstavlja rezultat tri decenije sistematskog naučno-istraživačkog rada akademika Smaila ÄŒekića,  koji se afirmisano na meÄ‘unarodnoj sceni kao vodeći istraživač i naučnik poznat po izuzetno krupnim rezultatima u području istraživanja zločina protiv čovječnosti i  meÄ‘unardonog prava. Njegov neumorni rad  do sada je već krunisanim djelima koja po svojoj važnosti spadaju u sam vrh naučne misli i pravne relevantnosti.


Koncepcija struktrure sadržaja knjige sistematizovana je po tematskim saznajnim cjelinama:
1. Bitnečinjenice i dokazi o agresiji na RBiH i zločinu genocida nad Bošnjacima.
2. Legalizacija teritorijalnih osvajanja i zločina genocida.
3. Dokumenti o agresiji i zločinu genocida.
4. Završna razmatranja.
5. Izvori i literatura.
Nesumnjivo je da stečena naučna saznanja ovim naučnim istraživanjem, koje ima karakteristike i fundamentalnog naučnog istraživanja, iskazuju osnovne odredbe, odnose i dimenzije pojave, kao fundamentalne postavke razvoja nauke o genocidu i načnog saznanja, ali i kao bitne polazne postavke za izvedena druga posebna i pojedinačna istraživanja kojima se mogu steći produbljenija i potpunija saznanja o svakom pojedinačnom segmentu.

Kao detaljna rekonstrukcija svih aspekata najtežeg zločina počinjenog u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, i jednog od najtežih u svijetu, ova studija dobija ulogu etičkog i pravnog simbola od najveće važnosti.  

Akademik Ferid Muhić o knjizi kaže: Realizovana sa beskompromisnim poštovanjem empirijske evidencije, činjenica i dokumenata, uz posvećenost principima istine i metodološke objektivnosti, brend savjesti scientiae kao ključnog principa samog razuma,  knjiga  DEJTONSKI (MIROVNI) SPORAZUM -LEGALIZACIJA GENOCIDA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI akademika Smaila ÄŒekića je  povelja istini, himna pravednosti, nepobitni dokaz genocida, ukratko, naučno djelo najvišeg ranga koje svojim saznanjima predstavlja zalog budućnosti cijelog Balkana i ostatka Evrope!  Recenziju za ovo historijsko djelo su radili profesori: Francis Bojl, David Petigru, Marko Hoare, Ferid Muhic, Mirko Pejanovic, Emir Ramic.

Prof. dr. David Petigru o knjizi kaže: Ovo historijsko djelo je putokaz istraživačima nauke o genocidu.
Prof. dr. Franici Boyle o knjizi kaže: Ova izvanredno važna knjiga je potvrdila sva moja istraživanja o genocidu u BiH.

Ovu trotomnu knjigu treba da posjeduje svaka biblioteka nasih džemata i svako domaćinstvo američkih i kanadskih Bošnjaka.

Osmrtnicama ba

Vijesti: