Vijesti

Izjava gradonačelnika Zagreba ponizila žrtve agresije i genocida u BiH

Izjava gradonačelnika Zagreba ponizila žrtve agresije i genocida u BiH

Onaj ko negira suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost države Bosne i Hercegovine, onaj ko priziva nacionalnu podjelu države Bosne i Hercegovine zalaganjem za treći entitet, onaj ko negira pravosnažne presude Internacionalnog krivičnog tribunala za područije bivše Jugoslavije o udruženom zločinačkom poduhvatu Hrvatske protiv Bosne i Hercegovine, ne može biti počasni građanin grada čija je opsada  trajala 1.479 dana, najviše u savremenoj ljudskoj historiji. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić svojom izjavom je ponizio 10.615 sarajevskih žrtavaponizio 1.601 ubijeno sarajevsko dijete, ponizio hiljade ubijenih građana BiH, ponizio hiljade silovanih žena, ponizio hiljade mućenih u koncentracionim logorima smrti, ponizio stotine hiljada na silu protjeranih građana sa svoje zemlje.

Gradonačelniće Milane Bnadiću vaša izjava o trečem entitetu je zlobna, protiv je građana i naroda BiH, protiv je države BiH, protiv je Ideje Bosne i Bosanskog duha, protiv je čovjeka i civilizacije. Ona je atak na pravdu i istinu, dobro i sreću. Ona jača mržnju, ruši dobrosusjedske odnose, remeti mir. Ona je udar na priznavanje, prihvatanje, poštovanje, priznavanje i tolerisanje drugog i drugačijeg. Zbog svega ovoga gospodine Bandiću izvinite se državi BiH, njenim narodima i građanima.

http://instituteforgenocide.org/?p=7580&lang=bs

Vijesti: