Vijesti

Okeanska dubina bola bošnjačkih majki koje su izgubile po šestoricu sinova

Okeanska dubina bola bošnjačkih majki koje su izgubile po šestoricu sinova

Nakon 22 godine: Šest sinova i muž majke Have Tatarević pronađeni u Tomašici!

Trebale su 22 godine da se sazna istina o sudbini muža i šest sinova majke Have Tatarević iz Zenova kod Prijedora.

“Socijalne, etičke, političke, antropološke, konačno, filozofske implikacije genocida u Prijedoru jesu toliko raznovrsne i nepresušne, da o njima treba pisati što više novih i novih tekstova, i uklapati ih u kontekst realnih zbivanja! Jer genocid u Prijedoru nije historijska tema, ni tema historije. Naprotiv, čitava ljudska posebno evropska, i osobito balkanska budućnost mora biti prinuđena da sebe odredi prema onome što se počinilo u Prijedoru." (Prof. Dr. Ferid Muhić)

U julu 1992. godine, u četničkom, genocidnom  “čišćenju” Brda kod Prijedora, Hava Tatarević iz Zecova ostala je u jednom danu bez šesterice sinova: Seada, Senada, Nihada, Zilhada, Zijada i Nishada, od kojih je najmlađi Nishad imao nepunih 18, a najstariji Senad tek 31 godinu, te muža Muharema koji je tada imao 53 godine. U julu 1992. godine, u četničkom, genocidnom  “čišćenju” Brda kod Prijedora, Hava Tatarević iz Zecova ostala je u jednom danu bez šesterice sinova: Seada, Senada, Nihada, Zilhada, Zijada i Nishada, od kojih je najmlađi Nishad imao nepunih 18, a najstariji Senad tek 31 godinu, te muža Muharema koji je tada imao 53 godine.

Vijesti: