Vijesti

Dok se u manjem bosanskohercegovačkom entitetu najgori kriminalci tretiraju kao građani prvog reda, na silu prognana lica ostaju bez osnovnih ljudskih i građanskih prava i sloboda

26. 06. 2014.

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida, Kanada

 

Dok se u manjem bosanskohercegovačkom entitetu najgori kriminalci tretiraju kao građani prvog reda, na silu prognana lica ostaju bez osnovnih ljudskih i građanskih prava i sloboda

 

Dok Ministarstvo unutrašnjih poslova manjeg bosanskohercegovačkog entiteta izvršava više od 400 poništenja prebivališta povratnika koji su na silu, upotrebom agresije i genocida, protjerani sa svojih ognjišta, dok isto ministarstvo upotrebljava ilegalnu metodu takozvanih terenskih provjera sa ciljem zastrašivanja povratnika, dok Vlada manjeg bosanskohercegovačkig entiteta donosi ilegalne, neligitimne, međunarodnom pravnom poretku suprotne odluke,  sa ciljem maksimalnog otežavanja novih prijava prebivališta prije svega Bošnjaka, koji se predstavljaju kao sigurnosni rizik, dok se nastavlja administrativna agresija i genocid na građane nesrpske nacionalnosti, najgori kriminalci sa područija bivše Jugosloavije bez ikakve provjere dokumentata nalaze utočišta u privremeno okupiranom dijelu države Bosne i Hercegovine. Nelegalnim upisima najgori kriminalci riješavaju svoj status kroz institucionalni aparat manjeg entiteta. Dok se kriminalci tretiraju kao građani prvog reda, na silu prognana lica ostaju bez osnovnih ljudskih i građanskih prava.

 

U ime žrtava i svjedoka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima, u ime prijatelja istine o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini i pravde za žrtve tih največih zločina poslije holokausta u Evropi poslije Drugog svijetskog rata pozivamo kanadske i američke političke organe, organizacije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i kompletnu međunarodnu zajednicu da preduzmu hitne korake u hitnom zaustavljanju hoda Vlade manjeg entiteta koja ugrožavanjem i negiranjem osnovnih ljudskih prava i sloboda prije svega Bošnjaka sve više narušava integritet, suverenitet, nezavisnost države Bosne i Hercegovine.  

 

Emir Ramić

Institut za istraživanje genocida, Kanada

 

 

Vijesti: