Vijesti

Ako dijaspora želi da kreira budućnost BiH mora se registrovati i glasati

Ako dijaspora želi da kreira budućnost BiH mora se registrovati i glasati

 

Ne registrovanje i ne glasanje na općim izborima u BiH, oduzima pravo dijapsori da bilo šta priča o budućnosti BiH. Zar čemo to dozvoliti? Zar se uopšte smijemo odrići prava da kreiramo budućnost naše domovine? Zar čemo dozvoliti da se ne čuje glas dijaspore u našoj domovini u velikoj borbi za istinu o zločinima protiv BiH i pravdi za žrtve tog zločina? Zar možemo dopustiti da našu državu vode oni kojih uopšte ne interesuje budućnost države, već vlastita budućnost. I na kraju zar čemo dozvoliti da se ne čuje glas onih koji su na silu protjetarni. Ukidanje rezultata agresije i genocida nije moguće bez aktivnog učešća dijaspore, a jedini put aktivnog učešća dijaspore jeste regitracija i glasanje na izborima. 

Rok za prijavu za registraciju za glasanje na općim izborima u BiH istječe 29. jula, a prijavilo se samo oko 25.000 građana iz dijaspore. Apeliramo na birače iz dijaspore koji su bili registrirani 2012. godine, ako su primili PRP2 obrazac, da ga pošalju što prije CIK-u s kopijom jednog od važećih identifikacionih dokumenata. Ako im iz nekog razloga nije stigao PRP2, onda neka popune obrazac PRP1 i dostave ga na adrese koje imaju na  internetskoj stranici CIK

Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: