Vijesti

Zločin na Korićanskim stijenama počinjen je 21. augusta 1992. godine je genocidni akt jer je njime potvrđena namjera da se potpuno ili djelimično uništi bošnjački i hrvatska etnička grupa u Prijedoru

Zločin na Korićanskim stijenama počinjen je 21. augusta 1992. godine je genocidni akt jer je njime potvrđena namjera da se potpuno ili djelimično uništi bošnjački i hrvatska etnička grupa u Prijedoru

Pamtimo zločin nad 200 osoba koje nikome nisu ništa uradile, nikome ništa dužne. Pamtimo licemjerstvu sudstva i istražnih organa koji su vrlo malo uradili za istinu o ovome zločinu I pravdi za potomke žrtava. Pamtimo  da se ovakvi genocidni akti više nikada i nikome ne ponove. Količina zla koga je počinio zločinački um  je smišljeno urađena da se zauvijek onemogući bitisanje Ideje Bosne i Bosanskog duha. Srpski bolesni um je išao na  na najjaču kartu a to je genocid koji će kasnije natjerati Bošnjake i Hrvate da sami odustanu od zajedničke države u ime podjele BiH. Međtim žrtve su se odbranile i još nacionalno ojačale i sačuvale državu BIH. Sad je problem živjeti u blizini onih kojih je trebalo da nestane. Zato i imamo srpsko bježanje od BIH, od Ideje Bosne i Bosanskog duha, od priznavanja, poštovanja, prihvatanja, tolerisnja drugog i drugačijeg. Bježanje od istine i ne ispravljanje nepravde je samo kratki predah do novih koričanskih stijena.

Institut za istraživanje genocida, Kanada

Crime on Korićanske Rocks was committed on the 21st day of August 1992 and it was a genocidal act. With this genocidal act it is confirmed that the intent was to destroy the whole part of the Bosnian and Croatian ethnic groups in Prijedor

We remember crimes against 200 persons, who were not obligated to anybody and did not commit any crime, but also we remember thehypocrisy of the judiciary and the investigative authorities who did very little for the truth about the atrocities and justice was never served for descendants of the victims. The amount of evil committed by the criminal minds is deliberately done to prevent the existence of ideas about Bosnia and the Bosnian spirit. Serbian sick mind have played the highest card, and it is called genocide, who would later make Bosniaks and Croats to refrain themselvesfrom the common state in the name of the division of Bosnia. However, victims defend themselves from sick minds; also they gain national strengthened and preserved the State of Bosnia and Herzegovina. Now the problem is to live near those who were supposed to disappear, that’s why we have the Serbs running away from Bosnia, from the idea of Bosnia and the Bosnian spirit of recognition, respect and acceptance, tolerance of other and different people. Running away from the truth and incorrect justice is only a short break to new genocidal act on Koricanske Rocks , and therefore  we have toremember these genocidal acts, so they never happen to anyone again.

Institute for Research of Genocide, Canada

Vijesti: