Vijesti

Kanadski odgovor na Dodikovo negiranje Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i bosanskog jezika

08. oktobar, 2014.

 

Kanadski odgovor na Dodikovo negiranje Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i bosanskog jezika

 

Institut za istraživanje genocida, Kanada dobio odgovor od Kanadske vlade na svoje pismo o ugrožavanju ljudskih prava i sloboda u manjem bosanskohercegovačkom entitetu

 

Poštujući teritorijalni integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine, Kanada će jedino sarađivati sa bosanskohercegovačkim državnim organima

 

U pismu Instituta za istraživanje genocida poslanom Kanadskom premijeru, Kanadskom ministru vanjskih poslova, Konzervativnoj partiji Kanade, Liberlanoj partiji Kanade, Novoj demokratskoj partiji Kanade, Partiji zelenih Kanade, Ambasadoru Kanade u Bosni i Hercegovine sa sjedištem u Mađarskoj i Komitetu Kanadskog parlamenta za prevenciju genocida između ostalog piše:

U ime preživjelih žrtava agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida protiv njenih građana koji trenutno žive u Kanadi, Institut za istraživanje genocida, Kanada najoštrije osuđuje teške povrede ljudskih prava i sloboda od strane vlade manjeg bosanskohercegovačkog entitetaVlada manjeg bosanskohercegovačkog entiteta je usvojila svoju odluku oprebivalištu i boravištukao nezakonit antidržavni potez koji direktno negativno utiće na hiljade kanadskih građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine, kojima se uskračuje pravo glasa većinskog naroda u Bosni i Hercegovini, zagarantovanim nacionalnim i internacionalnim pravnim normama i pravom o dvojnom državljanstvu. Rukovodstvo bosanskohercegovačkog manjeg entiteta i dalje otvoreno negira genocid i pokušava prepraviti historijske činjenice. Bosanskohercegovački manji entitet kontinuirano slavi optužene ratne zločince kao svojeheroje” čime ugrožava mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i regiji. Institut za istraživanje genocida, Kanada poziva KanadskI parlament, Kanadsku vladu i sve parlamentarne političke stranke, {Kanada je članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini}, da osude ovaj gnusni čin kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda u bosanskohercegovačkom manjem entitetu i da zaštite žrtve i svijedoke genocida u Bosni i Hercegovini od kontinuiranih fizičkih i pravnih prijetnji od strane antibosanskohercegovačkog političkog establišmenta manjeg entiteta”.

 

U odgovoru Kanadske vlade Institutu za istraživanje genocida, Kanada potpisanog od strane Kanadskog ministra vanjskih poslova John Baird se između ostalog kaže:

Hvala vam za vašu korespodenciju koja se odnosi na odluku o prijavi stalnog prebivališta povratnika, što je usvojena od strane Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Ured Premijera Sthephen Harper je također proslijedio kopiju vaše korespondacije po istom pitanju. Kao što znate, kao članica Upravnog odbora Vijeća za Implementaciju mira, Kanada će i dalje igrati aktivnu ulogu u praćenju političkog zbivanja u Bosni i Hercegovini. Kao što je izraženo u izjavi Upravnog odbora Vijeća za Implementaciju mira Kanada, zajedno s drugim članovima Upravnog odbora Vijeća za Implementaciju mira (osim Ruske Federacije), je pozvala sve vlasti u Bosni i Hercegovini na svim relevantnim nivoima da nađu zajedničko rješenje  za pitanje stalnog boravka stim da  poštuju slobodu kretanja i prava povratnika. Članovi Upravnog odbora Vijeća za Implementaciju mira su također podvukli u saopštenju da "propisi na drugim nivoima vlasti trebaju biti ukinuti", i sve strane treba da se uzdrže od blokiranja institucija na državnom nivou, čime se završava nepotrebne politizacije po pitanju boravka. Molim vas, budite uvjereni da je u našem interesu  da Vlada Kanade radi zajedno sa Vladom Bosne i Hercegovine i Međunarodnom zajednicom  za potpunu realizaciju  Daytonskog mirovnog sporazuma. Kanada će se i dalje zalagati za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Kao što je navedeno u mojim prethodnim pismima Institutu za istraživanje genocida, Kanada, Kanada ima veliki interes da vidi pozitivan zaokret Bosne i Hercegovine u stabilnu, sigurnu, multietničku demokraciju, potpuno integriranu u euroatlantsku strukturu. Kanada potiče sve građane Bosne i Hercegovine da se u potpunosti angažuju u političkom procesu čiji je cilj promovisanje mira, pravde, demokratije i vladavine prava. Hvala vam što ste našli vremena da mi se javite  i što se i dalje brinete o Institutu za  Istraživanje Genocida Kanada”.

 

Institut za istraživanje genocida, Kanada

                                                                            

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

October 08. 2014.

 

Canadian response to Dodik's denial of Bosnia and Herzegovina, Bosniaks and Bosnian language

 

 

Institute for Research of Genocide, Canada received a reply to its letter of the Government of Canada about threats to human rights and freedoms in a smaller BiH entity

 

While respecting the territorial integrity and sovereignty of Bosnia and Herzegovina, Canada will only cooperate with the Bosnian state authorities

 

In a letter of the Institute for Research of Genocide, Canada sent to the Canadian Prime minister, the Canadian Foreign Minister, Conservative Party of Canada, Liberal Party of Canada, the New Democratic Party of Canada and the Green Party of Canada, among other things writes:

“On behalf of the surviving victims of the aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina and genocide against its citizens who are currently living in Canada Institute for Research of genocide Canada strongly condemns the recent grave violations of human rights by the Government of Bosnia and Herzegovina’s smaller entity. On April 17, 2014, the Government of Bosnia and Herzegovina’s smaller entity adopted its own decision on “Permanent and Temporary Residence” – an illegal move which directly affects thousands of Bosnian Canadians by stripping many of them of their right to vote in Bosnia and Herzegovina, a right guaranteed by dual citizenship. The leadership of Bosnia and Herzegovina’s smaller entity continues to openly deny genocide and in an attempt to rewrite historical facts. The Bosnia and Herzegovina’s smaller entity has a history of celebrating war criminals and threatening the peace and stability of Bosnia and Herzegovina and the region. Institute for Research of Genocide, Canada calls on the Canadian Parliament, the Canadian Government, and all parliamentary political parties to condemn this violation of human rights in Bosnia and Herzegovina’s smaller entity and to stand with the victims of genocide in Bosnia and Herzegovina”.

 

In response to the Government of Canada signed by the Canadian Foreign Minister John Baird, among other things says:

“Thank you for your correspondence concerning the decision on the registration of permanent residency that was adopted by Republika Srpska in Bosnia and Herzegovina. The Office of Prime Minister Stephen Harper has also forwarded to me a copy of your correspondence on the same matter. As you know, as a member of the Peace Implementation Council {PIC} Steering Board issued on May 22, 2014, Canada, along with other PIC members {except the Russian Federation}, has called upon the authorities in Bosnia and Herzegovina at all relevant levels to find a state-level solution to the issues of residency while respecting the freedom of movement and rights of returnees. Members of the PIC also underlined in the communiqué that “regulations at other levels of movement should be rescinded” and all parties should refrain from blocking state-level institutions, thus ending the unnecessary polarization of the matter of residency. Please be assured that it is the policy of the Government of Canada to work with the Government of Bosnia and Herzegovina and the international  community toward the full implementation of the Dayton Peace Agreement. Canada continues to be committed to the territorial integrity and sovereignty of Bosnia and Herzegovina. As outlined in my previous letters to you, Canada has a keen interest in seeing the development of Bosnia and Herzegovina into a stable, secure, multi-ethnic democracy, fully integrated into Euro-Atlantic structures. Canada encourages all citizens of Bosnia and Herzegovina to be fully engaged in the political process aimed at promoting peace, justice, democracy and the rule of law. Thank you for taking the time to write and share concern of the Institute for Research of Genocide, Canada”.

 

Institute for Research of Genocide, Canada

                              

 

 

 

 

 

Vijesti: