Vijesti

Ivanovic i mediji

Srbijanski voditelj Ivan Ivanović je prvo pokušao namjerno i svjesno relativizirati organizirano i masovno silovanje Bošnjakinja tokom agresije i genocida u Bosni i Hercegovini. Kada su  organizacije koje predstavljaju glas žrtava i svjedoka agresije i genocida u Bosni i Hercegovini podigli svoj glas protiv njega, alarmirajući svijetsku javnost i posebno organizacije koje se bore za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Ivanović je napao bosanskohercegovačka sredstva informisanja koja su prenosila glasove žrtava. Naravno napadi Ivanovića na sredstva informisanja su uzaludna. Ti napadi su zapravo samo doprinijeli da se još više probudi slobodarska svijest u ljudima koji su hrabro digli glas protiv nehumanog srbijanskog voditelja koji javno ponižava žrtve. Mi očekujemo da će Ivanović za svoje anticivilizirano ponašanje prema žrtvi krivično odgovarati, biti kažnjen ali i udaljen sa malih ekrana. Pružamo podršku svim udruženjima i organizacijama i svim sredstvima informisanja  da se čuje glas žena žrtava silovanja. Da se čuje, zna i pamti istina o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Da se dokući pravde za žrtve.

Vijesti: