Vijesti

Bosanski odgovor

Bosanski odgovor

Jedinstveno djelovanje lidera najvažnijih bošnjačkih i bosanskohercegovačkih organizacija u Sjevernoj Americi na planu očuvanja, jačanja i prezentovanja najboljih vrijednosti Bosne i Hercegovine u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku, još jednom pokazano na Akadeimiji povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine u organizaciji Zajednice Bošnjaka Georgia, Atlanta, može i treba biti primjer bošnjačkom i bosanskohercegovačkom političkom, naučno istraživačkom, duhovnom i kulturnom establišmentu u domovini. Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike Hamdija Čustović, predsjednik Američkog vijeća za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Vašingtonu Mirzeta Hadžikadić, predsjednik Sabora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike Mirsad Hadžikadić i direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada Emir Ramić jedinstveni u konstataciji i akciji da bogastvo bosanskohercegovačkih nacionalnih, vjerskih i kulturnih razlika ne kida dušu bosanskohercegovačke zemlje, države i društva, već koristi dobroti i  jačanju Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, posebno SAD i Kanade. Toga bi trebali biti svjesni svi narodi u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci nemaju drugu državu, a susjedi Hrvati i Srbi, ali i Amerikanci i Kanađani moraju shvatiti da ni Hrvatska ni Srbija, ni SAD ni Kanada ne mogu uživati trajnu stabilnost bez stabilnosti Bosne i Hercegovine.  

Vijesti: