Vijesti

Ja se nadam

Ja se nadam

Čovjek koji voli sve dobre ljude, čovjek koji svoju ljubav prema gradu i domovini iskaže stihovima za pamćenje, takav čovjek ne odlazi, on ostaje kao stalna nada čovjeku i civilizaciji. Hvala ti Kemo za stihove nade kojima si nas  zadužio da se osjećamo sigurnim u našoj BiH.

E.R.

Vijesti: