Vijesti

Presuda Međunarodnog suda pravde je pokazala da su međunarodni pravni, sudski autoriteti izvukli genocid iz oblasti prava u oblast politike.

Presuda Međunarodnog suda pravde je pokazala da su međunarodni pravni, sudski autoriteti izvukli genocid iz oblasti prava u oblast politike. Ali  počinjen genocid koji u sebe uključuje: agresiju, ekocid, etnocid, kulturocid, urbicid elitocid, sociocid, koji u sebe uključuje masovna mućenja u koncentracionim logorima smrti, masovna silovanja, masovna etnička čišćenja, sve u ime velikosrpskog ekspanzionizma i hrvatskog šovinizma, protiv države Bosne i Hercegovine i njenih građana i naroda, posebno Bošnjaka, za  žrtve, posebno bošnjačke žrtve je dovoljno strašno, da  i bez presuda za genocid, agresija i genocid protiv Ideje Bosne i Bosanskog duha ostaju vjećno sastavni dio bosanskohercegovačkog, posebno bošnjačkog kolektivnog pamćenje, ne u ime osvete, već u ime bolje budućnosti bez agresija i genocida.

E. R.

Vijesti: