Vijesti

ICNAB: Statement about six individuals of Bosnian descent accused of terrorist activity

ICNAB: Statement about six individuals of Bosnian descent accused of terrorist activity

The Islamic Community of North American Bosniaks – ICNAB, is an umbrella organization that consists of Bosniak based communities throughout North America. These communities teach authentic Islamic values of adherence to the faith of Islam and good citizenship. Bosniaks have lived in North America for over a hundred years as peaceful and law-abiding citizens. Islamic Community of North American Bosniaks and its leadership have always promoted recognizable and distinctive teachings of peace and tolerance. Bosnian Muslims have lived in a multi-religious, multi-ethnic and multi-cultural society for centuries, and it is these values that we proudly promote.

http://instituteforgenocide.org/?p=9468

ICNAB: Izjava o 6 pojedinaca bosanskog porijekla optuženih za terorističku aktivnost

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike je organizacija koja se sastoji od bošnjačkih džemata širom Sjeverne Amerike. U ovim džematima se podučavaju autentične islamske vrijednosti sadržane u privrženosti Islamu i poštovanju državnih zakona. Bošnjaci žive na prostorima Sjeverne Amerike preko jednog stoljeća kao miroljubivi građani koji poštuju državne zakone. Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i njeno rukovodstvo su oduvijek promovirali prepoznatljivo i karakteristično učenje mira i tolerancije. Bosanski Muslimani su stoljećima živjeli u multi-religijskom, multi-etničkom i multi-kulturnom društvu, i ovo su upravo vrline koje mi ponosno promoviramo.

http://instituteforgenocide.org/?p=9470&lang=bs

Vijesti: