Vijesti

Pismo ispred bosnjacke zajednice u vezi Bosnian Military Targets

Poštovani gospodine Kenney,

Pišemo vam u ime kanadske bošnjačke zajednice u vezi informacije da je kanadska vlada napravila mete za vježbe britanskih vojnika. Među porudžbinama su i mete nazvane « Bosnian Male ».

To je poniženje i uvreda za više od 30.000 kanadskih Bošnjaka koji su došli u Kanadu uglavnom kao preživjele žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima, posebno Bošnjacima.

Ove godine, mi ćemo obilježiti dvadeset godina od genocida u Srebrenici, največeg zločina u Evropi poslije holokausta. Stoga preživjele žrtve agresije i genocida još više boli stašno poniženje njihovog nacionalnog identiteta korištenjem naziva vojnih meta « Bosnian Male ». Poslije strašnih muka u agresiji i genocidu došli smo u Kanadu kao našu drugu domovinu u kojoj ljudska prava, slobode i iznad svega ljudsko dostojanstvo trabaju biti zaštićeni. Ovaj neprimjereni čin nas ponovo vraća u strahote agresije i genocida i narušava naš osjećaj sigurnosti i jednakosti kao građana i naroda u kanadskom društvu.

Ovaj sramni čin imenovanja vojnih meta je potpuno nepotreban u Kanadi, zemlji koja je ponosna na svoj društveni sistem prepoznatljiv kao kulturni mozaik. Ovaj diskriminirajući čin je bolan i ponižavajući ne samo za trenutnu generaciju kanadskih Bošnjaka, preživjelih žrtava agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, već i posebno za mlade Bošnjake, rođene kao kanadski građani.

Mi podržavamo kanadske oružane snage u njihovoj misiji zaštite mira u svijetu. Međutim ponižavajuće imenovanje vojnih meta smatramo potpuno nepotrebnim, bolnim i sramnim. To šalje pogrešnu poruku građanima Bosne i Hercegovine koji  u velikoj mjeri poštuju prijateljstvo Kanade i Bosne i Hercegovine.

U ime kanadske bošnjačke zajednice tražimo objašnjenje imenovanja vojnih meta, opoziv imenovanja i izvinjenje za ovaj ponižavajući, diskriminirajući čin. Bošnjaci su mirni, slobodni, lojalni građani  koji njeguju demokratske vrijednosti, ljudskih prava i slobode. Kao lojalni građani Kanade apelujemo na kanadsku vladu da se bori protiv predrasuda, nejednakosti i ponižavanja svih njenih građana i nacija za dobrobit kanadskog društva.

S poštovanjem

Hamdija Čustović, Predsjednik

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

cnab@bosniak.org

Emir Ramic, direktor

Institut za istraživanje genocida, Kanada

info@instituteforgenocide.org

 

 

March 1, 2015

The Honourable Jason Kenney

Minister of National Defence of Canada

Department of National Defence
National Defence Headquarters
Major-General George R. Pearkes Building
101 Colonel By Drive Ottawa, Ontario, Canada K1A 0K2

 

Dear Mr. Kenney,

We are writing to you as representatives of the Canadian Bosniak community regarding the information that the Canadian government is purchasing 600+ targets on behalf of the British government. These targets are intended be used in Alberta at CFB Suffield, for live fire operations. We are extremely disappointed that some of the targets carry names like "Bosnian male."

This is an insult to more than 30,000 members of the Canadian Bosniak community, most of who arrived in this country as victims of genocide, ethnic cleansing, and crimes against humanity during the war of aggression against Bosnia and Herzegovina in the 1990s.  This year, we will commemorate twenty years since the Srebrenica Genocide, the single worst atrocity in Europe, since the Holocaust.  It is therefore even more hurtful that the surviving victims of this genocide are subjected to the humiliation of their identity being used as a “target”.

After the terrible torment of aggression and genocide, we came to Canada and accepted it as our second home where human rights, freedom and above all human dignity are protected. Unfortunately, this inappropriate act brings back memories of the horrors of aggression and genocide and threatens our sense of security and equality as Canadian citizens of Bosnian decent.

This act of naming the targets as “Bosnian male” is completely unnecessary in Canada, a country that is proud of its cultural mosaic. Furthermore, these actions are hurtful to many outstanding and exemplary Canadian Bosniaks, those who immigrated to this great country as well as the growing generation of Bosniaks who are born as Canadian citizens.

We stand behind the Canadian National Defence and the armed forces in their efforts to protect our fellow citizens. However, we feel the naming of the targets as a completely unnecessary, hurtful, and a shockingly prejudiced act. It also sends the wrong message to the citizens of Bosnia and Herzegovina who greatly value the friendship of the Canadian government and its people.

On behalf of the Canadian Bosniaks, we respectfully ask for an explanation, immediate retraction and an apology for these actions.  Bosnians are a peaceful, freedom loving people who cherish democratic values and human rights, above all. 

As loyal and proud citizens of this great nation, we urge our government to help us against prejudice and inequality, in our efforts to become even greater contributors to the wellbeing of the Canadian society.

 

Respectfully,

 

Hamdija Custovic, President

Congress of North American Bosniaks

cnab@bosniak.org

Emir Ramic, Director

Institute for Research of Genocide, Canada

info@instituteforgenocide.org

Vijesti: