Vijesti

Izjave članova Kanadskog parlamenta povodom Svijetskog dana bijelih traka

Statements by members of the Canadian Parliament on the occasion of Worldwide White Armband Day

 The Canadian Foreign Minister Hon. John Baird:

“The Day of White Armbands commemorates the anniversary of the Prijedor massacre. Horrible atrocities were committed during the disintegration of Yugoslavia. Canada strongly condemns all forms of war crimes, crimes against humanity and genocide, regardless of the origins of the perpetrators or victims. As such, I commend efforts to raise awareness about the acts committed in Prijedor, in the hope that perpetrators are brought to justice and that the reconciliation process can begin for all those affected by these terrible events. As a member of the Steering Board of the Peace Implementation Council and a strong supporter of the rule of law in Bosnia and Herzegovina and all the Western Balkan countries, Canada also takes a keen interest in seeing the development of Bosnia and Herzegovina into a stable, secure, multi-ethnic democracy, fully integrated into Euro-Atlantic structures. Canada sincerely hopes that all the countries that were devastated by these atrocities will continue their efforts to bring reconciliation, unity and progress to the Balkans”.

Hon. Brian Masse, Member of the Canadian Parliament:

“I am proud to support Worldwide White Armband Day—part of a global campaign to stop genocide denial. On May 31st 1992, the authorities in Prijedor, a town in north-western Bosnia and Herzegovina, ordered all non-Serbs to mark their houses with white flags or sheets and to wear a white armband if they left their houses. Today we are reminded of the brutality of hatred and the human capacity for unspeakable cruelty. We are all tasked with a duty to ensure that the crimes of genocide and torture are permanently eradicated, that the victims of such crimes are remembered, and that perpetrators are exposed and brought to justice. Today is a day to remember and support the victims of atrocities, along with the entire global community committed to truth, justice and respect for victims and their families”.

 

 

Izjave članova Kanadskog parlamenta povodom Svijetskog dana bijelih traka

 John Baird minister vanjskih poslova Kanade:

“Dan bijelih traka u Kanadi je spomen žrtvama strašnog zločina u Prijedoru. Užasno strahote su počinjene za vrijeme raspada Jugoslavije. Kanada najoštrije osuđuje sve oblike ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Kanada podržava napore da se putem“Dan bijelih traka u Kanadi”podiže svijesti o počinjenim zločinima u Prijedoru, u nadi da će počinitelji tih strašnih zločina biti privedeni pravdi, kako bi proces pomirenja mogao početi za sve one pogođene ovim užasnim zločinima. Kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira Kanada je snažan pobornik vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Kanada također ima veliki interes vidjeti razvoj Bosne i Hercegovine kao stabilne, sigurne, multietničke demokratije u potpunosti integrirane u evroatlantske strukture” .

Brian Masse, sponzor obe rezolucije o genocide u Srebrenici koje su usvojene u Kanadskom parlamentu:

“Ja sa poštovanjem podržavam “Svijetski dan bijelih traka” kao globalnu kampanju koja ima za cilj zaustavljanje poricanja zločina genocida. 31. maja 1992 vlasti u Prijedoru, gradu u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini,  su naredile  da svi nesrbi označe svoje kuće bijelim zastavama  i da nose bijele trake prilikom napuštanja svojih kuća. Danas se sjećamo na brutalnost te mrženje i ljudske okrutnosti. Dužnost sviju nas je da osiguramo da zločin genocida bude trajno iskorijenjen, da se žrtve takvih zločina pamte i da se počinioci tih zločina izvedu pred lice pravde. Danas na dan pamćenja i podrške žrtvama zločina, cijela globalna zajednica je posvećena istini, pravdi i poštovanju žrtava i njihovih porodicu”.

 

 

Vijesti: