Vijesti

Patnja preživjelih žrtava i svjedoka genocida

Patnja preživjelih žrtava i svjedoka genocida u Srebrenici i BiH još traje. Dvadest godina poslije največeg zločina poslije Holokausta u Evropi rane preživjelih žrtava i svjedoka još krvare. Pravo i pravda moraju biti dostižni preživjelim žrtvama i svjedocima. Naredbodavci i izvršioci genocida u Srebrenici i BiH moraju  znati da nikada neće biti sigurni i mirni i nikada neće moći mirno spavati. Ako zločinac ima pravo na kaznu, žrtve imaju pravo da dođu do istine i pravde.

E.R.

Kazna za zločince i pravda za žrtve je trajan zadatak i obaveza, kako se genocid više nikada i nigdje ne bi ponovio. U godini kada se navršava 20 godina od genocida u Srebrenici, največeg zločina poslije holokausta u Evropi ukazujemo na neophodnost prevladavanja kulture nekažnjivosti, te na neophodnost sprečavanja negiranja genocida u Srebrenici, koji je potvrđen relevantnim sudskim odlukama, kao i na spoznaju da je njegovo priznanje prvi korak na putu do pomirenja. Kultura sjećanja na žrtve genocida je od egzistencijalne važnost. Genocid u Srebrenici nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, nego i cijelog svijeta. Važno je ukazati na potrebu memorijalizacije genocida i kolektivnog sjećanja. Kroz memorijalizaciju genocida i kolektivno sjećanje radimo na historijskom pamćenju, kao bitnom faktoru otpora fašizmu, destrukciji i agresiji. Čuvajući uspomene na genocid u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, danas snažno afirmišemo univerzalne vrijednosti: bogatstvo različitosti, antifašizam, svetost mira i razvijamo aktivizam i internacionalno suprostavljanje nepravdama i svim devijacijama vremena u kome živimo. Čuvajući uspomene na genocid u Srebrenici i Bosni i Hercegovini sprječavamo buduće genocide u vremenu kada se širom svijeta dešavaju brojni zločini.

E.R.

The penalty for the crime and justice for victims is the ongoing task and obligation, that genocide is never and nowhere can be repeated. In the year that marks the 20th anniversary of the genocide in Srebrenica, the biggest crime after the Holocaust in Europe point to the necessity of overcoming the culture of impunity, and the necessity of preventing denial of genocide in Srebrenica, which was confirmed by the relevant court decisions, as well as the knowledge that his confession first step on the road to reconciliation. The Srebrenica genocide is not just a question of Bosnia and Herzegovina, but also around the world. It is important to point out the necessary memorialization of genocide and collective memory. Through the memorialization of genocide and collective memory, work on historical memory is an important factor of resistance to fascism, destruction and aggression. Preserving the memory of the genocide in Srebrenica and Bosnia and Herzegovina, today we strongly affirm universal values: the richness of diversity, anti-fascism, with veto’s peace and develop activism and international opposition to the injustices and all the deviations of the times in which we live. Preserving the memory of the genocide in Srebrenica and Bosnia and Herzegovina will prevent future genocides at a time when worldwide occur numerous crimes.

E.R.

Vijesti: