Vijesti

Izjava

Izjava

Pisma Dodika i Ivanića članicama Vijeća bezbjednosti UN u vezi britnaskog prijedloga rezolucije o genocidu Srebrenici, ruska rezolucija i rezolucija Nacionalističkog fronta Francuske koje pokušavaju žrtvu i zločinca izjednačiti još jednom upozoravaju da je u entitetu Republika Srpska očuvanje rezultata genocida postavljeno je kao glavni politički cilj. Bosna i Hercegovina je postala zatočenik entitetskog iredentističkog i protivdržavnog djelovanja. Entitet Republika Srpska se pokazuje kao čuvar ostvarenog genocidnog zlodjela kojim se priprema stvaranje „srpske države“ na tlu države Bosne i Hercegovine. A to je novi rat. Borba za Bosnu i Hercegovinu se  danas se vodi kroz poštivanje vladavine zakona i priznavanje važnosti internacionalnog prava kojim se članica UN mora zaštititi od barbarstva, agresije i velikosrpskog ekspanzionističkog projekta koji proizilazi iz ekspanzionističkog nacionalizma.

Emir Ramic

The letters of Ivanic and Dodik to the members of the UN Security Council regarding the British draft of the resolution on Srebrenica genocide, Russian resolution and the resolution of Nationalist front of France that try to equate the victim and criminal, once again warn that in the Republika Srpska entity preserving the results of the genocide  is the main political objective of its policies. Bosnia and Herzegovina has become the prisoner of the entity’s subversive, anti-state actions that undermine irredentist efforts. The genocidal creation that is now called and sanctioned as Republika Srpska is anti-Bosnian project that perverts the governmental structures that fight for the state of Bosnia and Herzegovina. The Republika Srpska entity presents itself as the guarantee of the genocidal atrocities with which the creation of a “Serbian state” in the territory of Bosnia and Herzegovina was prepared. This is the continuation of war in the political realm after aggression and genocide. The battle for Bosnia and Herzegovina must follow the respect of the rule of law and recognition of the importance of international law, where UN member states protect against barbarism, aggression, and the Greater Serbian project that stems from expansionist nationalism.

Emir Ramic

Vijesti: