Vijesti

Antihumani postupak ministra vanjskih poslova BiH

Antihumana, anticivilizazijska, zločinačka zabrana minstra vanjskih poslova BiH, Igora Crndaka zvanicnom ambasadoru BiH u UN, Mirsadi Čolaković,  da na sjednici Vijeca bezbjednosti UN na kojoj se odlučuje o rezoluciji o genocidu u Srebrenici govori, ne u ime države jer je Dejton onemogučio bosnaskohercegovački konsensus za istinu i pravdu za žrtve, već da govori u ime Majki Srebrenice koje simbolišu ne samo žrtve Srebrenice, već žrtve genocida u BiH, je jasan znak da  srpska nacionalistička ideologija, politika i praksa oličena u zauzimanje i uništenje države BiH i istrebljenje Bošnjaka nikad nije vojno poražena do kraja. Dešavanja u UN  su  samo nastavak iste nacionalističke politike, samo drugim sredstvima. Danas smo svjedoci udrzenog poduhvata  srpskog politickog, akademkog i duhovnog establismenta po pitanju negiranju genocida, glorifikaciji ratnih zločinaca, prijetnji da će se održati referendumi o odcjepljenju i odbacivanju nacionalnog pravosuđa, i ponižavajući komentari o "bošnjačkom" jeziku i kulturi . Sve se to dešava zbog toga što Srbija, ne samo da nije vojno poražena, već je nagrađena u Dejtonu, legalizacijom rezultata agresije i genocida u BiH. Zato i ne priznaje odluke oba međunarodna suda u Hagu. Zato nastavlja pohod na BiH I Bošnjake drugim sredstvima. Srpski politički, akademski i duhovni establišment s obe strane Drine, zajedno sa ruskim, će otići u historiju kao monstrumi koji su kontinuirano pokušavali uništiti BiH, Ideju Bosne, Bosanski duh i bošnjački narod. Zajednička bosanskohercegovačka budućnost dolazi preko priznanja historijskih i pravnih činjenica da se u Srebrenici i BiH dogodio genocid.

Emir Ramic

Vijesti: