Vijesti

Genocid u Srebrenici je dobio planetarnu potvrdu koja je iskazana kroz pravosnažne presude izrečene u oba međunarodna suda.

Genocid u Srebrenici je dobio planetarnu potvrdu koja je iskazana kroz pravosnažne presude izrečene u oba međunarodna suda.  U genocidu u Srebrenici istrijebljene su tri generacije Bošnjaka. Ujedinjene nacije nisu željele, niti su pružile podršku u odbrani svoje teritorije sigurne zone Ujedinjenih nacija. Dvadeset godina od genocida nad Bošnjacima Srebrenice zloupotrebom veta u Savjetu bezbjednosti UN Rusija svjedići vlastitu odgovornost u agresiji na Republiku BiH i genocida nad Bošniacima.  Genocid u Srebrenici nije samo pitanje BiH, nego i cijelog svijeta. Srebrenica treba biti svaki dan sa prijateljima istine i pravde, jer je ona  trajno odredila svijetsku  budućnost. Čuvajući  uspomene na genocid u Srebrenici, danas snažno afirmišemo univerzalne vrijednosti: bogatstvo različitosti, antifašizam, svetost mira i razvijamo aktivizam i internacionalno suprostavljanje nepravdama i svim devijacijama vremena u kome živimo. Čuvajući  uspomene na genocid u Srebrenici sprječavamo buduće genocide.

“The genocide in Srebrenica has received confirmation that the planetary is expressed through the final judgments handed down in each international courts. The Srebrenica genocide exterminated three generations of Bosniaks. The United Nations did not want to, nor have they provided support in defense of its territory, the UN safe area. Twenty years since the genocide of Srebrenica, Russia testifies its own responsibility in the aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina and genocide against Bosniaks. The Srebrenica genocide is not just a question of Bosnia and Herzegovina, but also around the world. Srebrenica should be every day with friends of truth and justice, because it is permanently determine the world's future. Preserving the memory of the genocide in Srebrenica, today strongly affirm universal values: the richness of diversity, anti-fascism, the sanctity of peace and develop activism and international opposition to the injustices and all the deviations of the times in which we live. Preserving the memory of the genocide in Srebrenica will prevent future genocides”.

Emir Ramic

Vijesti: