Vijesti

Press Release Regarding Genocide Denier Imran Hosein

 

July 15, 2015

Press Release Regarding Genocide Denier Imran Hosein

On behalf of the victims and surviving witnesses of the aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina and genocide against Bosniaks, the Congress of North American Bosniaks {CNAB} and the Institute for Research of Genocide, Canada {IGC} reject and condemn inhumane attitudes by the so called Sheikh Imran Hosein in denying genocide in Srebrenica and the events of the war in Bosnia and Herzegovina, for which he solely blames the West and NATO. His positions are on the trail of conspiracy theories and as such conflict with the historical and legal facts regarding the genocide in Serbrenica.

 

Imran Hosein is otherwise known to the Muslim public for his controversial interpretations of world events rather than for his knowledge of Islamic Studies. In the video that was released a few days ago, and widely promoted by Serbian media, Imran Hosein delivers as shameful and insulting message to Bosniaks, denying that the Serbs intended to commit genocide.

 

Imran Hosein's ignorant, and pathetic position on Srebrenica which insulted the Bosniak victims are just a part of a campaign by Serbian academic, political, spiritual and media establishment for the purpose of denying the genocide in Srebrenica, and drawing attention away from the 20th anniversary of genocide in the UN ovj "protected zone of Srebrenica.".  Nevertheless, we must warn the public in general that Imran Hosein is a genocide denier and as such is persona non grata among the Bosniak people. 

 

We remind that the international courts in The Hague (ICTY and ICJ) ruled long ago that genocide occurred in Srebrenica, while the US Congress and Senate, Canadian Parlement, the Australian Parliament and the European Parliament that the worst crime in Europe since the Second World War also called genocide. Moreover, there is a general consensus among experts in the study of genocide that the systematic killing of more than 8,372 Bosniaks in Srebrenica an act of genocide. Diverting attenton from these facts is nothing but an attempt to absolve Serb leadership and the perpetrators of genocide from the responsibility of their deliberate actions during the agression on Bosnia and Herzegovina from 1992 to 1995.

 

We ask the Islamic Community of Bosnia and Herzegovina to issue a public condemnation of Imran Hussein's genocide denying remarks, and prohibit him from visiting and speaking to  the Bosniak Islamic centers in Bosnia and diaspora, and call upon the faithful Bosniaks not to attend his lectures.

 

Emir Ramic, Director

Institiut for Research of Genocide, Canada

 

Hamdija Custovic, President

The Congress of North American Bosniaks

 

15. juli. 2015 godine

 

Saopcenje o negatoru genocida Imranu Hoseinu

 

U ime žrtava i preživjelih svjedoka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} i Institut za istraživanje genocida, Kanada {IGK} odbacuju i osuđuju anticivilizacijske stavove navodnog šejha Imrana Hoseina u kojima se negira genocid u Srebrenici, a za ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini isključivo krivi zapad i NATO. Njegovi stavovi  su na tragu urotničkih teorija i kao takvi u sukobu sa historijskim i pravnim činjenicama.

 

Imran Hosein je inace poznat muslimanskoj javnosti po svojim kontroverzinim interpretacijama svjetskih dogadjaja a manje po svom poznavanju islamskih nauka. Na video snimku koji je objavljen prije nekoliko dana, a koji najvise promoviraju srbijanski mediji, Imran Hosein svoju sramotnu i uvredljivu poruku uputio upravo Bosnjacima, negirajuci da su Srbi namjeravali da pocine genocid.

 

Neznalački i i patetični stavovi Imrana Hoseina koji su povrijedili bošnjačke žrtve su dio kampanje srpskog akademskog, političkog, duhovnog i medijskog establišmenta u cilju negiranja genocida u Srebrenici  i skretanja pažnje sa obilježavanja 20. godišnjice genocida u UN-ovj “zaštićenoj zoni Srebrenica”.

 

Podsjećamo da su Međunarodni sudovi u Hagu (Haški tribunal i Međunarodni sud pravde) odavno presudili da je u Srebrenici počinjen genocid, dok su Američki Kongres i Senat, Kanadski Parlement, Australijski parlament  i Evropski parlamenti  taj najstrašniji zločin u Evropi nakon Drugog Svjetskog rata takodjer nazvali genocidom. Štoviše, postoji opći konsenzus među stručnjacima za izučavanje genocida da je sistematsko ubijanje više od 8.372 Bošnjaka u Srebrenici čin genocida.

 

Trazimo od Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine da se ogradi i osudi od nemoralnih stavova Imrana Huseina, da mu zabrani djelovanje u bilo kojoj bošnjačkoj sredini u matici i dijaspori, a da svoje članove i vjernike upozori da ne prisustvuju njegovim predavanjima.

 

Emir Ramić, direktor

Institiut za istraživanje genocida, Kanada

 

Hamdija Čustović, predsjednik

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Vijesti: