Vijesti

Prijedor

Grad sa istim imenom – Prijedor, ali različitim životom. Sve do 1992. godine Ideja Bosne i Bosanski duh još su bogatile obrise grada na Sani. Nema više Ideje Bosne i Bosanskog duha, nema istinske gradske ljepote koju gaje baštenici Ideje Bosne i Bosanskog duha, nema prijatelja koji su svojim životom garantovali ljepotu Prijedora. Ostala je uspomena na njih, na Ideju Bosne, na Bosanski duh i nada da će nekada opet koračati ovim gradom ljepota prihvatanja, priznavanja, poštovanja i tolerisanja drugog i drugačijeg.

Emir Ramic

Vijesti: