Vijesti

Solidarnost sa idejom Zemaljskog muzeja BiH – Solidarnost sa akcijom « Ja sam Muzej »

Solidarnost sa idejom Zemaljskog muzeja BiH – Solidarnost sa akcijom « Ja sam Muzej »

Od zatvaranja najstarije naučno-kulturne institucije u BiH, Zemaljskog muzeja BiH, koji je osnovan 1888. godine i preživio tri rata, prošlo je više od dvije i po godine. Oni koji negiraju ideju Zemaljskog muzeja BiH, oni koji ne shvataju značaj te naučno – kulturne institucije, oni koji vode anticivilizacijsku, nehumanu bitku o tome kome Muzej treba pripasti, zapravo direktno rade protiv države BiH, protiv njene hiljadugodišnje historije, kulture, tradicije, protiv Ideje Bosne i Bosanskog duha, oni zapravo kvazi egzistiraju s onu drugu stranu čovjeka i civilizacije gdje su znanje, nauka, kultura, davno protjerani, gdje caruje otuđena moć koja radi samo za sebe i po sebi.

Unatoć svem tome Muzej ostaje stalni neosvojivi bastion i baštenik Ideje Bosne i Bosanskog duha, odnosno največi naučno – kulturni garant opstojnosti države BiH.

Emir Ramic

Vijesti: