Vijesti

Laži mirotvorac u službi realizacije SANU Memoranduma II

Laži mirotvorac u službi realizacije SANU Memoranduma II

Po novoj velikosrpskoj strategiji oličenoj u SANU Memorandumu II, lažni mirotvorac Aleksandar Vučić svim snagama radi na slabljenju države BiH. Antibosanskohercegovačka, ali i anticivilizacijska izjava Vučića da entitet nastao legalizacijom agresije i genocida treba da traži vraćanje svih dejtonskih nadležnosti koje su joj uzurpirane samovoljom visokih predstavnika i da je poštovanje Dejtonskog sporazuma najvažniji uslov očuvanja stabilnosti BiH i njenog razvoja je jasan dokaz nove strategije kojom se želi sada novom metodom medijskog linča zauvijek pobječi od istine i pravde, negiranjem agresije i genocida, počinjenim za stvaranje etnički čistog manjeg bh entiteta. Dobro je poznato da po SANU Memorandumu I, dokumenta za stvaranje etnički čiste Velike Srbije, izvršena je agresija na Republiku BiH, koja je rezultirala genocidom na teritoriji BiH, prije svega nad bošnjačkim narodom. Po Memorandumu SANU II rezultati agresije i genocida se trebaju legalizovati falsifikovanjem historijskih, sudskih i političkih činjenica o agresijima i genocidima. To predstavlja neljudsko, antihumano, protiv civilizacijsko relativizivanje i ponovno pisanje historije sa konačnim ciljem izjednačavanja onih koji su poticali, organizirali i počinili genocid s žrtvama koje su branile svoje pravo i slobodu da žive u svojoj domovini. Još nakon incidenta sa Vučićem u Potočarima srpske I neke svijetske medijske mašine su sjećanja na žrtve genocida pretvorile u spašavanje ko bajagi ugroženog Vučića. Navodni incident sa Vučićem je vješto režiran u ime početka realizacije SANU Memoranduma II. Vrhunskog manipulanta, Vučića, bosanskohercegovački i bošnjački politički establišment doživljava kao mirotvorca. Već nakon Dejtona, prije 20 godina, počele su optužbe Bošnjaka za zločine, a onda i terorizam. Žalosno je da politčki predstavnici žrtava nisu svjesni cilja optužbi Bošnjaka za zločine i terorizam.Taj cilj je definitivno ustrojavanje manjeg bh entiteta kao države u državi, negiranjem historijskih, pravnih i političkih činjenica o agresiji i genocida u BiH i bježanjem od istine o tim zločinima i pravde za žrtve tih zločina.

Emir Ramić

Vijesti: