Vijesti

A 'triumph of barbarism'

A 'triumph of barbarism'

On August 25, 1992, the National Library of Bosnia and Herzegovina – Vijecnica -  was completely destroyed in the fire, along with 80 percent of its contents. Some three million books went up in flames, along with hundreds of original documents. The criminals tried to destroy the matrix of the Bosnian coexistence, but that was only temporarily successful because Bosnian history wasn't just written down in documents, but also lives in the Bosnian people. The idea of Bosnia and Bosnian spirit were not destroyed during the aggression on Bosnia and Herzegovina and genocide against its citizens. The ruined Vijecnica defended the idea of Bosnia and Bosnian spirit.

'Trijumf barbarizma'

25. august 1992, Narodna biblioteka BiH - Vijećnica je potpuno uništena u požaru, zajedno sa 80 posto svoga sadržaja. Oko tri miliona knjiga je izgorjelo u plamenu, zajedno sa stotinama originalnih dokumenata.Kriminalci su pokušali da unište matricu bosanskohercegovačkog suživota, ali samo privremeno su uspjeli, jer bosanska historija nije samo zapisana u dokumentima, već ona živi i u bosanskom narodu. Ideja Bosne i Bosanski duh nisu uništeni u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad njenim građanima. Srušena Vijecnica je branila Ideju Bosne i Bosanski duh.

Vijesti: