Vijesti

Saopćenje povodom stava Imrana Hoseina

Saopćenje povodom stava Imrana Hoseina

 

Institut za istraživanje genocida Kanada odbacuje i osuđuje stavove Imrana Hoseina u kojima se negira genocid u Srebrenici, a za ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini isključivo krivi zapad i NATO. Iznešeni stavovi su na tragu projektanata i izvršilaca agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima. Imran Hosein uputio je sramotnu i uvredljivu poruku upravo Bošnjacima, negirajući da su Srbi počinili genocid nad Bošnjacima.

 

U godini kada se obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici, najvećeg zločina poslije holokausta u Evropi, izneseni stavovi Imrana Hoseina su povrijedili preživjele žrtve i svjedoke agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, ali i sve iskrene prijatelje istine i pravde u Sjevernoj Americi.

 

Međunarodni krivični tribunal za područje bivše Jugoslavije i Međunarodni sud pravde su pravosnažnim presudama potvrdili genocid u Srebrenici. Istovremeno Američki Kongres i Senat, Kanadski parlament i parlamenti mnogih zemalja su svojim rezolucijama politički potvrdili presude najvećih pravnih autoriteta u svijetu. Postoji opći konsenzus među stručnjacima za izučavanje genocida da je sistematsko ubijanje više od 8.372 Bošnjaka u Srebrenici čin genocida.

Negirajući pravne, historijske, naučno istraživačke i političke činjenice o genocidu u Srebrenici, Imran Hosein zapravo negira sebe kao muslimanskog lidera, vjernika, čovjeka, svrstavajući se na stranu revizora historije, odnosno na stranu onih koji su projektovali i izvršili agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini.

 

Prije nego što je bilo šta rekao Imran Hosein je trebao doći u najveće bošnjačko stratište, u Srebrenicu, i vidjeti bijele nišane, svjedoke genocida. Sada nije potrebno da dolazi, ali svi drugi koji imaju namjeru govoriti o genocidu treba da se dolaskom u Potočare lično uvjere u razmjere najvećeg zločina poslije Drugog svijetskog rata u Evropi.

 

Institut za istraživanje genocida, Kanada

 

Press release regarding statements of Imran Hosein

 

The Institute for Research of Genocide, Canada rejects and condemns the views and statements of Sheikh Imran Hosein in his denial of genocide in Srebrenica and the events of war in Bosnia and Herzegovina. In his statements, Mr. Hosein places blame of what took place in Srebrenica solely on the West and NATO. The views expressed in his video address are in line with the architects and perpetrators of the aggression against Bosnia and Herzegovina and genocide against Bosniaks.

 

Imran Hosein (who is trying to gain has sent a shameful and insulting message directly to Bosniaks, denying that Serbs committed genocide against Bosniaks. In the year that marks 20 years since the genocide in Srebrenica, the biggest crime after the Holocaust in Europe, views expressed by Imran Hosein are offensive to all survivors and witnesses of the aggression and genocide in Bosnia and Herzegovina, as well as all true friends of truth and justice in North America.

 

The International Criminal Tribunal of the Former Yugoslavia and the International Court of Justice ruled long ago and made final judgments that confirm the genocide in Srebrenica. At the same time US Congress and Senate, the Canadian Parliament and the parliaments of many countries have confirmed with their resolutions political judgment of greatest legal authority in the world. There is a general consensus among experts in the study of genocide that systematic killing of more than 8,372 Bosniaks in Srebrenica is an act of genocide. With his denial of legal, historical, scientific research and all political facts of genocide in Srebrenica, Mr. Hosein is in reality not acting as a Muslim leader or a believer. He is instead, siding with those who have designed and carried out genocide in Bosnia and Herzegovina.

 

Prior to making such statements, Mr. Hosein should have visited the biggest Bosniak execution site in Srebrenica. There, he would have seen countless rows of white headstones that serve as a witness of genocide, which took place. It isn’t necessary for him to visit now, but

everyone else who intends to speak about the genocide should personally go to the Potocari in Srebrenica. Indeed, it is a site of largest genocide and crime since the Second World War in Europe.

 

The Institute for Research of Genocide Canada  

Vijesti: