Vijesti

Konferencija povodom 20 godina od Dejtonskog sporazuma koju organizuje američki magazin Forin Polisi je još jedan u nizu pokušaja da se izvrši revizija historijskih, pravnih i političkih činjenica o agresiji i genocidu na BiH,

Konferencija povodom 20 godina od Dejtonskog sporazuma koju organizuje američki magazin Forin Polisi je još jedan u nizu pokušaja da se izvrši revizija historijskih, pravnih i političkih činjenica o agresiji i genocidu na BiH, da se zločini agresije i genocida umanje, i da se podrškom nepravednom Dejtonskom ustavu učvrste i legaliziraju rezultati agresije i genocida. Ova konferencija je ilegalna i nema legitimitet jer na noj ne učestvuju predstavnici države BiH, predstavnici večeg bosanskohercegovačkog entiteta, predstavnici Američke vlade, te predstavnici bosanskohercegovačke, posebno bošnjačke zajednice u SAD. Žrtve agresije i genocida na BiH su trostruko kažnjene, zločinama agresije i genocida, dejtonskom podjelom bosanskohercegovačkog suvereniteta i teritorijalnig integriteta BiH i uspostavom genocidne tvorevine Rs koja svojim imenom i praksom ugrožava žrtvu ali i državu BiH, pa samim tim i Evropu i Svijet. Dejtonskim ustavom je nagrađen srpski agresor. Dato mu je 49% teritorije BiH, omogućen visok stepen dominacije nad distriktom Brčko i preko grupe srpskih opština na području Federacije BiH ostvaruje jak uticaj na politička rješenja u Federaciji BiH. Formiranjem genocidne tvorevine Rs na polovini bh teritorije srpskom agresoru je data šansa da ispuni ili se približi ispunjenju 6 glavnih ciljeva srpskog agresora, utvrđenih još 12. maja 1992. na jednoj od prvih skupština Rs. Ti ciljevi su bili: uspostaviti državne granice koje odvajaju srpski narod od druga dva naroda, uspostaviti koridor između Semberije i Bosanske Krajine, uspostaviti koridor u Podrinju (što faktički znači ukinuti stanje Drine kao granicu srpskih država), uspostaviti granicu na Uni i Neretvi, podijelili Sarajevo na srpske i bošnjačke dijelove, osigurati pristup moru i uspostaviti sposobne državne vlasti u oba dijela. Zato žrtve agresije i genocida nemaju moralno pravo da podržavaju nepravedan, diskriminatorski i destruktivni Dejtonski ustav, po kojem je srpski okupator dobio polovinu bh teritorije, po kojem je Republici BiH ukinut status Republike a dodjeljen novoformiranoj genocidnoj Rs, sa kojim je sve što je na okupiranom području BiH u genocidnoj tvorevini Rs vjekovima bilo bošnjačko ili zajedničko postalo „Srpsko“.
Emir Ramić

Vijesti: