Vijesti

Povodom 24. oktobra, Dana UN – UN su izdale BiH

Povodom 24. oktobra, Dana UN – UN su izdale BiH

UN su izdale državu BiH i njene građane. BiH je priznata od strane UN-a i međunarodne zajednice kao nezavisna i suverena država u aprilu 1992 godine. Odmah poslije priznanja na tu suverenu, međunarodno priznatu državu izvršene su agresije Srbije, Crne Gore i Hrvatske sa ciljem osvajanja bosanskohercegovačke zemlje u ime realizacije fašističke ideje Velike Srbije i Velike Hrvatske. Zajedno sa agresijom izvršen je i največi zločin poslije holokausta u Evropi, zločin genocida prije svega nad bošnjačkim narodom. UN su prekršile svoju vlastitu Povelju i nisu imenovali osvajačke, udružene zločinačke poduhvate Srbije, Crne Gore i Hrvatske i njihovih bosanskohercegovačkih petokolonaša protiv BiH, agresijom. Član 2 tačka 4. Povelje UN kaže: “Svi članovi UN se u svojim međunarodnim odnosima suzdržavaju od prijetnje silom ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti svake države, te od upotrebe sile na bilo koji drugi način koji nije saglasan sa ciljevima UN”. Dakle ako bilo koja država koristi nasilje protiv druge države automatski krši ovu Povelju i treba se nazvati agresorom. Vijeće sigurnosti UN-a nije prozvalo Srbiju i Hrvatsku agresorima jer bi to automatski dovelo do aktiviranja Poglavlju VII Povelje UN-a kao u slučaju Kuvajta kada je prema Rezoluciji broj 678 Irak označen kao agresor i multilateralne snage su mogle biti upotrebljene u skladu sa naznačenim poglavljem Povelje UN.

On the occasion of 24 October, The UN Day – UN betrayed B&H

The UN betrayed Bosnia and Herzegovina. Although Bosnia and Herzegovina has been recognised by the UN and the international community as an independent and sovereign state in April 1992 and although Bosnian rebel Serbs and Bosnian rebel Croats had been overtly and covertly supported by the rump Serbia and Croatia respectively, the UN did not term Serbia or Croatia aggressors. The 2{4} of the UN Charter provides “All members shall refrain in their international relations from the breach of territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with purposes of the UN. Hence if any state uses violence against another state it automatically violates this basic prohibition and is liable to be termed as aggressor. It seems that the UN Security Council did not term Serbia and Croatia an aggressor as it would then have automatically led to the activation of Chapter VII of the UN Charter as in the case of Kuwait whence under Resolution 678 Iraq was branded an aggressor and a multilateral task force could be employed under the Chapter VII of the UN Charter.

Emir Ramic

Vijesti: